Zlatý Tyl 2021

J.K. Tyl, jehož jméno odznak nese Autor: archiv AS

Vyhlášení podmínek podávání návrhů na udělení Zlatého odznaku J. K. Tyla pro rok 2021


Občanská sdružení divadelních amatérů s celostátní i regionální působností od roku 2002 společně oceňují mimořádné zásluhy jednotlivců o amatérské divadlo, a to nezávisle na Ceně Ministerstva kultury ČR. Ocenění nese název Zlatý odznak Josefa Kajetána Tyla (ZO JKT) a budiž považováno za nejvyšší ocenění ochotníků v zemi, udělované samotnými divadelními amatéry. Dodnes bylo již oceněno již více než 200 osobnostní z různých oborů amatérského divadla. Statut pro každoroční udělování tohoto morálního ocenění byl uveřejněn v bulletinu d´ARTAMAn č. 2/2002 a je k dispozici u správce odznaku, Svazu českých divadelních ochotníků. Organizacemi (signatáři), které ke statutu přistoupily, byly Česká obec sokolská, Divadelní centrum Podbeskydí, Občanské sdružení divadelních ochotníků, Svaz českých divadelních ochotníků, Skupina amatérských loutkářů SČDO, Orel Česká republika a Volné sdružení východočeských divadelníků. Morální ocenění ZO JKT může být uděleno za mimořádné zásluhy o amatérské divadlo všech oborů a žánrů včetně činoherního, loutkového, hudebního a pohybového divadla, pantomimy, uměleckého přednesu i divadla poezie. ZO JKT může být udělen občanu staršímu 15 let, pro něhož činnost v daném uměleckém oboru není hlavním zdrojem příjmů. Návrhy na udělení ZO JKT se podávají vytvořené komisi prostřednictvím signatářů Statutu ZO JKT. Návrh musí být písemný a musí obsahovat:

  1. základní identifikační údaje navrhovatele;
  2. základní identifikační údaje navrhované osobnosti, včetně kontaktů (adresa, telefon, e-mail apod.);
  3. charakteristiku činnosti (divadelní životopis) navrhované osobnosti včetně údajů o dosavadních oceněních (v rozsahu cca jedné strany strojopisu – bude použita do tisku i na výstavu), případně přiložení příslušné dokumentace;
  4. jasné a stručné zdůvodnění návrhu (bude uvedeno na diplomu);
  5. doporučení místa předání ZO JKT navrhované osobnosti (významná akce amatérského divadla, např. Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou, Jiráskův Hronov, Loutkářská Chrudim, národní přehlídka sokolských divadel apod.);
  6. sdělení o schválení návrhu orgánem navrhovatele (kterým, kdy, podpis statutárního zástupce),
  7. portrétní foto navrhované osobnosti.

Navrhovatelé podávají písemné návrhy (poštou či e-mailem) nejpozději do 31. března 2021 předsedovi komise pro udělování ZO JKT, Ing. Pavlu Panenkovi, Armádní 243, 439 42 Postoloprty, telefon: 603 493 760, 731 612 118, e-mail: pa.panenka@seznam.cz. Komise o udělení ZO JKT rozhodne tak, aby se vyhlášení ocenění uskutečnilo k 1. květnu 2021 prostřed­nictvím Amatérské scény a dalšími informačními a přehlídkovými mé­dii.

V Praze 28. 11. 2020 Pavel Panenka

Autor: Pavel Panenka