Žlutické divadelní léto bez účasti Žlutičanu

Sen čarovné noci (Radnice) Autor: Jan Borecký

Ve dnech 26. – 28. května se uskutečnil 46. ročník Žlutického divadelního léta, kde se prezentovaly západočeské venkovské divadelní soubory. Nejde vždycky o typické vesnické spolky, ale limitem je 5 000 obyvatel daného místa.


Hraje se o postup na republikovou národní přehlídku divadelních spolků Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou. Přihlásily se tentokrát pouze čtyři soubory a i když přivezly zajímavé inscenace, na postup nedosáhl ani jeden z nich. Chyběl domovský soubor Žlutičan, protože si jedna herečka zlomila nohu a tak novinku osvědčeného autora Jaromíra Břehového Slušný člověk uvidí návštěvníci až v příštím roce. Je to škoda, protože Jaromír Břehový píše komedie na tělo svým hercům a sklízí za to zasloužený úspěch. Jeho hru Sborovna uvedli Komedyjanti z Tachova, ale mimo soutěž.

Prvním soutěžním představením byl Shakespearův Sen čarovné noci ve ztvárnění radnického souboru. Režisér Jan Kroc zvolil komedii, která je zábavná a současně i moudrá, v moderním, mluvném překladu Jiřího Joska. Je to tedy excelentní dramaturgická volba, ale nesmírně náročná na hlubší výklad. Jde o odhalování nebezpečí manipulace s láskou a svobodnou vůlí člověka. Jan Kroc (cena za režii a scénografické řešení) navrhl jednoduchou, funkční, variabilní scénu, kterou s bleskovou rychlostí obměňují sami účinkující. Ve svém režijním výkladu akcentoval komediální linii záměn a nedorozumění. Vytvořil dynamické představení, ve kterém dominovali Hana Sládková v roli Titanie (cena), Jan Kroc jako Egeus a Vojtěch Filip v roli Puka. Ne všichni se vypořádali s přednesem veršů a tak vynikla Jiřina Kotrbová (čestné uznání) v menší roli víly Hořčičky. Díky Renému Kellerovi (cena) v důležité postavě Špulky získaly scény řemeslníků milý humor. Doufejme, že náročný úkol pomůže souboru v uměleckém růstu.

Představení pohádky O šípkové Růžence ve ztvárnění souboru z Horšovského Týna bylo v ohrožení. Onemocněl herec a tak, v ne právě malé roli, zaskočil na poslední chvíli Vladimír Zajíc (čestné uznání za kvalitní realizaci záskoku) a nikdo by nepoznal, že jde o převzetí role. Čestné uznání získala i režisérka Hana Žáková za vtipnou úpravu poněkud nevynalézavého textu Vlastimila Pešky. V kouzelném lese nás parta našich současníků vtáhne do hry na pohádku. Osm aktérů se s lehkým nadhledem a s chutí pouští do kolektivní hry i působivého zpívání (cena za kolektivní hereckou souhru). Humor přinášejí i stylizované rekvizity. Občasná špatná artikulace je pihou na kráse tohoto představení.

Divadelní spolek Kolofantí reprezentoval Koloveč hrou svého autora a současně režiséra Martina Volfa. ZOO, jak se politická satira jmenuje, pranýřuje hodně černým humorem současné aktuální nešvary: touhu ze všeho vytřískat zisk a neschopnost ostatních lidiček tomuto úsilí zabránit. Celá hra se odehrává v kanceláři nově jmenovaného ředitele, parazita, který myslí jen na vlastní prospěch. Jedna šílená, absurdní nebo drastická situace následuje druhou. Problém je v tom, že hra ustrne na líčení daného stavu a neodhaluje jeho příčiny. Absentuje konflikt, který by vývoj situace udělal nepředvídatelnější. Některé scény sice provokují, ale jsou na hranici vkusu. Martin Volf píše pro svůj soubor a to je nesporná kvalita, ale problém je v tom, že některé postavy nejsou pro kresbu situace úplně nezbytné. Nelze ale souboru upřít, že i přes chyby v artikulaci, zahrál komedii svého autora s chutí a nasazením. Za hlavní roli ředitele Štědrého získal hereckou cenu Pavel Kruml, Anna Behenská a Petr Behenský čestné uznání za role krmičů.

Divadelní soubor M+M Hranice uvedl pohádku Čertí nadílení o tom, co se přihodí, když Anděl páně do pekla spadne. Jeden panel s barevnými pekelnými motivy, dva herci, kteří hrají, zpívají a vodí maňásky a dvě rozkošné loutky, to je celé vybavení pro tuto inscenaci. I když se představení hodí spíše pro vánoční čas, její myšlenka je všeplatná: lidi by se měli mít rádi po celý rok, aby mohli být šťastní. Inscenaci dominuje robustní, plnokrevné herectví Vratislava Mikana. Anděl Michala Nechutného je založen na cudné, milé interpretaci. Protikladnost obou herců slouží k vyjádření protikladnosti nebe a pekla. Perfektní je komunikace a zapojení dětí do jevištního dění.

Žlutická přehlídka sice nepřinesla špičkovou inscenaci, ale ve své tvůrčí originalitě je pozitivním krokem v hledání vesnických souborů.

Marie Caltová

Pozn. red.: V příloze fotografie Jana Boreckého – porota a dále z představení O šípkové Růžence /2/, ZOO, Čertí nadílení /2/.

P r o t o k o l

o průběhu a výsledcích 46. zpč. oblastní přehlídky venkovských divadelních souborů Žlutické divadelní léto 2017

Místo konání: Dům kultury ve Žluticích

Datum konání: 26. 5. – 28. 5. 2017

Vyhlašovatel: Zpč. oblastní předsednictvo SČDO v Plzni

Pořadatelé: Město Žlutice Svaz českých divadelních ochotníků, zpč. oblastní předsednictvo v Plzni

Odborná porota: prof. František Laurin, režisér, předseda poroty Máša Caltová, dramaturgyně DJKT Plzeň František Hromada, režisér Tajemnice poroty: Hana Šiková, tajemnice zpč SČDO

Průběh a výsledky přehlídky:

Pátek 26.5. 20,00 Divadelní soubor KOMEDYANTI Tachov Jaromír Břehový: Sborovna (nesoutěžní inscenace) 22,00 Beseda s porotou a divadelníky

Sobota 27.5. 10,00 Spolek divadelních ochotníků v Radnicích W. Shakespeare: Sen čarovné noci 12,00 Přijetí zástupců souborů a organizátorů u starosty Města Žlutic 14,00 Divadelní soubor při MKZ Horšovský Týn Vlastimil Peška: O Šípkové Růžence aneb Kouzelné divadlo 15,30 Rozborový seminář SDO Radnice a DS MKZ Horšovský Týn 20,00 Divadelní soubor KOLOFANTÍ Koloveč Martin Volf: ZOO 22,20 Společen­ský večer

Neděle 28.5. 10,00 M + M Hranice Vratislav Mikan: Čertí nadílení 11,30 Rozborový seminář Koloveč, Hranice 12,30 Záběr přehlídky – vyhodnocení soutěže

Na návrh odborné poroty udělili pořadatelé následující ocenění:

Čestná uznání za herecké výkony

Jiřina Kodrlová za roli Hořčičky v inscenaci Sen čarovné noci Spolku divadelních ochotníků v Radnicích Anna Behenská za roli Krmičky Stáni v inscenaci ZOO Divadelního spolku Kolofantí Koloveč Petr Behenský za roli Krmiče Pepy v inscenaci ZOO Divadelního spolku Kolofantí Koloveč

Čestná uznání

Vladimír Zajíc za kvalitní realizaci záskoku v pohádce O Šípkové Růžence Divadelního souboru při MKZ Horšovský Týn Hana Žáková za úpravu a režii pohádky O Šípkové Růžence Divadelního souboru při MKZ Horšovský Týn

Ceny za herecké výkony

Hana Sládková za roli Titanie v inscenaci Sen čarovné noci Spolku divadelních ochotníků v Radnicích René Keller za roli Mikyho Špulky v inscenaci Sen čarovné noci Spolku divadelních ochotníků v Radnicích Pavel Kruml za roli Ředitele Karla Štědrého v inscenaci ZOO Divadelního spolku Kolofantí Koloveč Divadelní soubor při MKZ Horšovský Týn za kolektivní hereckou souhru v pohádce O Šípkové Růžence Vratislav Mikan, Michal Nechutný za hereckou souhru a kontakt s publikem v pohádce Čertí nadílení Divadelního souboru M + M Hranice

Ceny

Jan Kroc za režii a návrh scény k inscenaci Sen čarovné noci Spolku divadelních ochotníků v Radnicích Na národní přehlídku Krakonošův divadelní podzim 2017 ve Vysokém nad Jizerou nebyla doporučena žádná inscenace. Zpč. oblastní přehlídka se uskutečnila za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Karlovarského kraje a Města Žlutice.

V Plzni dne 30. května 2017

Zpracovala: Hana Šiková, tajemnice zpč. SČDO

Autor: Amaterská Scéna

Přílohy:

FP1R4993-8hxts FP1R5006-u1y3u FP1R5008-n7xmt FP1R5081-jhwr2
FP1R5110-hlvew FP1R5122-6zvhn