Zpravodaj 86. Jiráskova Hronova

Zpravodaj 86. Jiráskova Hronova Autor: Michal Drtina

Zpravodaj 86. Jiráskova Hronova 2016 vydává organizační štáb. Redakce: Petra Jirásková (jip), Jan Švácha (saj), Vít Malota (vím), Jan Mrázek (jam), Ivo Mičkal (foto), Michal Drtina (zlom), David Slížek – šéfredaktor (das)


Stránky festivalu: http://www.jiraskuvhronov.cz
E-mail redakce: jhzpravodaj@gmail.com
Tisk: KIS Hronov Cena: 10,– Kč

Autor: Amaterská Scéna

Přílohy:


zpravodaj01-web-8rsvu.pdf

zpravodaj02-web-jucds.pdf

zpravodaj03-web-9sc63.pdf

zpravodaj04-web-1o7cx.pdf

zpravodaj06-web-o50e6.pdf

zpravodaj05-web-qoiv9.pdf

zpravodaj07-web-l12t8.pdf

zpravodaj08-web-t19px.pdf

zpravodaj09-web-brnwe.pdf