Zpravodaj Jiráskova Hronova 2015

Zpravodaj Jiráskova Hronova 2015 č. 1 Autor: Michal Drtina

Zpravodaj 85. Jiráskova Hronova 2015 vydává organizační štáb fetivalu. V článku najdete ke stažení všechna jeho vydaná čísla.


Redakce

Jana Soprová (jas), Petra Jirásková (jip), Jan Švácha (saj), Vít Malota (vím), Jan Mrázek (jam), Ivo Mičkal (foto), Aleš Hejral (komiks), Michal Drtina (zlom), David Slížek – šéfredaktor (das)

Stránky festivalu: http://www.jiraskuvhronov.cz

E-mail redakce: jhzpravodaj@gmail.com

Tisk: KIS Hronov Cena: 10,– Kč

Neprošlo jazykovou úpravou!

Autor: Michal Drtina

Přílohy:


zpravodaj01.web-zjfcx.pdf

zpravodaj02-web-shldk.pdf

zpravodaj03-web-dsyi3.pdf

zpravodaj04-web-i50er.pdf

zpravodaj05-web-y34va.pdf

zpravodaj06-web-s7rpd.pdf

zpravodaj07-web-i9fog.pdf

zpravodaj08-web-ycnko.pdf

zpravodaj09-web-34jlu.pdf