Otvírání 2017

Praha (Praha)

Akce se koná: 1.4.2017 - 2.4.2017

Místo konání: Karlínské spektrum

Web akce: http://www.drama.cz/otvirani

Podrobnosti:

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Otvírání 2017 - Dětská scéna
1.–2. dubna – Karlínské Spektrum
Kontakt: Jakub Hulák, Sdružení pro tvořivou dramatiku, Fügnerovo nám. 5, 120 00, Praha 2,
tel.: 221 507 969, e-mail: hulak@nipos-mk.cz, www.drama.cz/otvirani