Psí kůže - HRAJEME O ŽIVOT na karlovarské Husovce

Karlovy Vary (Karlovy Vary)

Akce se koná: 25.5.2017

Místo konání: Divadlo Husovka Husovo nám. 2 360 01 Karlovy Vary Vzhůru kolem Karlovarského městského divadla nebo dolů kolem školy v Libušině ulici.

Web akce: http://www.divadlod3.cz

Podrobnosti:

Psí kůže nejskeptičtějšího českého autora Vladimíra Körnera, v pojetí karlovarského Divadelního studia D3 balada o návratu domů, vypráví příběh ze sklonku třicetileté války, kdy platí zákon Psí kůže (Huncleder). Podle toho „smí být každý běženec popraven bez dalšího soudu a jiných orací, zahrabán do země bez církevních obřadů a beze jména, jako by nikdy ani nežil“ – a také „kdo vydá svého souputníka, bratra, ba i otce svého, budiž odměněn z každé hlavy“. Tři zběhlí vojáci, Eliáš, Arnolf a Vilkis, hledají útočiště na statku obhospodařovaném Eliášovým strýcem. Zvítězí lidskost a příbuzenská náklonnost – nebo touha po majetku? A je v době, kdy posvátné pojmy „kalich – víra – vlast“ ztrácejí na významu, vůbec možná volba? - Hrajeme o život od 19.30 hod.

Iniciativou DK Jirásek Česká Lípa vzniklo v roce 2013 konto na podporu léčby autora, herce a režiséra Františka Zborníka. Ten onemocněl zhoubným nádorem, léčitelným pouze ozařováním protony, jež neproplácely zdravotní pojišťovny. Nebývalá vlna solidarity konto brzy naplnila. Dárci byli jednotlivci, skupiny a zejména amatérské divadelní soubory. Léčení bylo úspěšné – a protože obnos na kontu výrazně převýšil náklady na léčení, rozhodl se František Zborník založit fond pro pomoc dalším. A tak každý rok „hrajeme o život“ a výtěžek posíláme do stejnojmenného nadačního fondu. Přispět můžete i Vy… Další info na www.hrajemeozivot.cz.

Režie: Anna Ratajská - Asistent režie: Eliška Malíková - Výprava: Jiří Hnilička - Hudba: Jiří Švec - Dramaturgie: Petra Richter Kohutová
Osoby a obsazení: Martin Cirkl (Eliáš), Luboš Štěpán (Arnolf), Tomáš Mutinský (Vilkis), Petr Richter (Haugvic, hospodář na Hadovci), Magdaléna Hniličková (Rozárka, Eliášova sestra), Jana Harantová (Hana, hospodyně na Hadovci), Jiří Hnilička (Doleator, převor kláštera), Marek Himl (Mamertus, fojt z kláštera), Eva Šollová (Smrtka), Petr Johanovský (Smrťák), Diana Derahová, Tereza Fischerová, Andrea Királyiová, Klára Kumičíková a Jana Trsová (chór).