Psí kůže - premiéra balady o návratu domů v Karlových Varech

Karlovy Vary (Karlovy Vary)

Akce se koná: 19.5.2017

Místo konání: Divadlo Husovka Husovo nám. 2 360 01 Karlovy Vary Vzhůru kolem Karlovarského městského divadla nebo dolů od základní školy Libušina.

Web akce: http://www.divadlod3.cz

Podrobnosti:

Psí kůže, v pojetí karlovarského Divadelního studia D3 balada o návratu domů, byla ve vlastním přepisu nejskeptičtějšího českého autora Vladimíra Körnera původně televizní hry z roku 1985 uvedena v roce 2000 v Divadle Na Vinohradech. Jde o dramatický příběh ze sklonku třicetileté války, kdy platí zákon Psí kůže (Huncléder). Podle toho „smí být každý běženec popraven bez dalšího soudu a jiných orací, zahrabán do země bez církevních obřadů a beze jména, jako by nikdy ani nežil“ – a také „kdo vydá svého souputníka, bratra, ba i otce svého, budiž odměněn z každé hlavy“. Tři zběhlí vojáci, Eliáš, Arnolf a Vilkis, hledají útočiště na statku obhospodařovaném Eliášovým strýcem. Zvítězí lidskost a příbuzenská náklonnost – nebo touha po majetku? A je v době, kdy posvátné pojmy „kalich – víra – vlast“ ztrácejí na významu, vůbec možná volba? Dlouho připravovaný projekt je příspěvkem k Roku českého baroka. Premiéra začíná na Husovce v 19.30 hod.

Režie: Anna Ratajská
Asistent režie: Eliška Malíková
Výprava: Jiří Hnilička
Hudba: Jiří Švec
Dramaturgie: Petra Richter Kohutová

Osoby a obsazení: Martin Cirkl (Eliáš), Luboš Štěpán (Arnolf), Tomáš Mutinský (Vilkis), Petr Richter (Haugvic, hospodář na Hadovci), Magdaléna Hniličková (Rozárka, Eliášova sestra), Jana Harantová (Hana, hospodyně na Hadovci), Jiří Hnilička (Doleator, převor kláštera), Marek Himl (Mamertus, fojt z kláštera), Eva Šollová (Smrtka), Petr Johanovský (Smrťák), Diana Derahová, Tereza Fischerová, Andrea Királyiová, Klára Kumičíková a Jana Trsová (chór).