Konference Umělecké vzdělávání a společnost

Praha (Praha)

Akce se koná: 22.11.2017 - 23.11.2017

Místo konání: Goethe-Institutu v Praze

Web akce: http://www.umeleckevzdelavani…

Podrobnosti:

V rámci 20. výročí podpisu Česko-německé deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji se v prostorách Goethe-Institutu v Praze ve dnech 22.-23. listopadu 2017 uskuteční Česko-německá konference na téma Umělecké vzdělávání a společnost. Konference je součástí dohodnutého strategického dialogu v odvětvích kultura a školství mezi vládami ČR a SRN a probíhá v rámci Ozvěn Česko-německého kulturního jara 2017.

Srdečně vás zveme na tuto konferenci.

Konference je určena pro učitele uměleckých oborů ZŠ a ZUŠ, středních uměleckých škol, pedagogy a umělecké vedoucí dětských a mladých uměleckých souborů, umělce, představitele veřejné správy z obou republik a je plně tlumočena. Konferenčními jazyky jsou čeština a němčina.

Program, registraci a veškeré další informace naleznete na webu konference www.umeleckevzdelavani.cz.

S přáním pěkného dne
PhDr. Jindřiška Gregoriniová
vedoucí Útvaru koncepcí a metodiky (KaM)
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu

Vyřizuje:
Alena Ladrová
Útvar koncepcí a metodiky
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Fügnerovo nám.5, P.O.BOX 12
120 21 Praha 2
tel.: +420 221 507 942
e-mail: ladrova@nipos-mk.cz
www.nipos-mk.cz