Jiráskův Hronov 2018

Hronov (Náchod)

Akce se koná: 3.8.2018 - 11.8.2018

Místo konání: Kulturní a informační středisko Hronov nám. Čs. armády 500, 549 31 Hronov

Web akce: http://www.jiraskuvhronov.eu

Podrobnosti:

Festival amatérského divadla. Pořádají NIPOS-ARTAMA Praha a Město Hronov z pověření a za ekonomického přispění Ministerstva kultury a ve spolupráci těchto institucí: Amatérská divadelní asociace, Česká sekce UNIMA, České středisko AITA/IATA, Klub přátel umění v ČR, Kulturní a informační středisko Hronov, Společnost Amatérské divadlo a svět, Svaz českých divadelních ochotníků a Volné sdružení východočeských divadelníků. Kulturní a informační středisko Hronov je místním pořadatelem a nositelem grantů. Jiráskův Hronov je zařazen mezi stěžejní akce Královéhradeckého kraje.