Nahlížení 2018

Bechyně (Tábor)

Akce se koná: 18.10.2018 - 21.10.2018

Místo konání: Kulturní středisko města Bechyně

Web akce: http://www.drama.cz/prehlidky…

Podrobnosti:

29. celostátní dílna středoškolské dramatiky a mladého divadla
Nahlížení je určeno mladým souborům, které mají chuť prezentovat svou divadelní práci, zároveň nahlížet do práce dalších souborů, povídat si o tvorbě inscenací, navzájem se inspirovat. Akce je vhodná jak pro zkušenější soubory, tak i pro ty, které zatím nemají zkušenost z jiných divadelních dílen či přehlídek. Výběr probíhá na základě zaslaných přihlášek a videozáznamů představení či zkoušky.