Ateliér fyzického básnictví s Petrem Vášou

Praha (Praha)

Akce se koná: 28.10.2018

Místo konání: www.vilastvanice.cz

Web akce: https://goout.net/cs/jine…

Podrobnosti:Dá se básnit i jinak než slovem?

Spojte poezii, hudbu, divadlo a prvky výtvarného umění v neobvyklou syntézu a máte specifický žánr. Petr Váša jej rozvíjí přes 20 let a nazývá ho fyzickým básnictvím. A je to ponejvíc zvláštní způsob práce s jazykem. Kromě běžné mluvené a psané řeči používá – pokud možno prostě a originálně – také řeč pohybů, zvuků, gest a obrazů, v různé míře a v různých vzájemných kombinacích, případně běžnou řeč opouští a vytváří řeč novou, osobní a přitom obecně srozumitelnou.

Praktický workshop fyzického básnictví je zaměřený na propojování řečového, hlasového a pohybového sebevyjádření se zpracováním individuálně zvoleného tématu. Zkušenosti z různých uměleckých oborů jsou vítané, ale ne nutné. Pohodlné oblečení a psací potřeby stačí.