NODIVSE - Půjčka za oplátku

Nové Město nad Metují (Náchod)

Akce se koná: 23.1.2019

Místo konání: Kino 70 Nové Město nad Metují (velký sál)

Web akce: http://www.mestskyklub.cz…

Podrobnosti:

NOvoměstská DIVadelní SEbranka - uvidíte nevídané, uslyšíte neslýchané!

Příběh o vládci, který těžce hledal cestu ke správnému rozhodování.

Jak vladař zvolí při prosazování zákona, řádu, mravu a mravnosti?

Může se v mocenském mechanismu uplatnit lidská lítost, odpuštění, milosrdenství, citlivost a pokora?

Zde je zkouška veškeré naší míry a víry.

Hra plná zvratů, nástrah a tajemství.

Láska, pokrytectví, chamtivost, přátelství, víra a věrnost.

Adaptace ne tolik známe Shakespearovi komedie v podání souboru NODIVSE.