Psí kůže - Déčko na Husovce NAPOSLEDY!!!

Karlovy Vary (Karlovy Vary)

Akce se koná: 29.4.2019

Místo konání: Divadlo Husovka, Husovo nám. 2, Karlovy Vary - procházkou přes kolonády a pár kroků nad městským divadlem

Web akce: http://www.divadlod3.cz

Podrobnosti:

Dramatický příběh ze sklonku třicetileté války, kdy platí zákon Psí kůže (Huncleder). Podle toho „smí být každý běženec popraven bez dalšího soudu a jiných orací, zahrabán do země bez církevních obřadů a beze jména, jako by nikdy ani nežil“ – a také „kdo vydá svého souputníka, bratra, ba i otce svého, budiž odměněn z každé hlavy“. Tři zběhlí vojáci, Eliáš, Arnolf a Vilkis, hledají útočiště na statku obhospodařovaném Eliášovým strýcem. Zvítězí lidskost a příbuzenská náklonnost – nebo touha po majetku? V režii Anny Ratajské hrají Martin Cirkl, Luboš Štěpán, Tomáš Mutinský, Petr Richter, Magdaléna Hniličková, Jana Harantová, Jiří Hnilička, Marek Himl, Eva Šollová, Petr Johanovský, Diana Derahová, Adam Fedorek, Eliška Huberová, Andrea Kiralyi a Jana Trsová. Hrajeme od půl osmé, NAPOSLEDY V KARLOVÝCH VARECH!!!