Práce před kamerou II

Praha (Praha)

Akce se koná: 18.5.2019 - 19.5.2019

Místo konání: Studio Citadela, Klimentská 16, Praha 1

Web akce: http://www.budil.cz/clanky…

Podrobnosti:

Květnový seminář METODY JACQUES LECOQ – opět zaměřený na práci před kamerou – je prohlouben o techniku těla úzce související s dalšími hereckými výrazy.
Květnového semináře se můžete zúčastnit, i když jste na dubnovém chyběli!

JAK:
- neztuhnout
- zaujmout
- být sám sebou

POŘÁDÁ: Budilova divadelní škola
KDY: 18.- 19. května 2019
KDE: Studio Citadela, Praha, Klimentská 16
ČAS: sobota 10-18h, neděle 9-17h

CENA:
INTENZIVNÍ SEMINÁŘ (So/technika těla + Ne/Práce před kamerou) – 2 500 Kč
MOTIVAČNÍ SEMINÁŘ (Ne/Práce před kamerou) – 1 500 Kč
REGISTRACE: produkce.budil@gmail.com