OLDstars on the ROUD

Roudnice nad Labem (Litoměřice)

Akce se koná: 10.7.2020 - 12.7.2020

Místo konání: Komplex bývalého Augustiniánského kláštera v Roudnici nad Labem - v zahradě i prostorách samotného kláštera. Římskokatolická farnost, Komenského 174, 413 01 Roudnice nad Labem.

Web akce: https://www.oldstarsontheroud…

Podrobnosti:

Sedmý ročník divadelního benefičního festivalu umělecké skupiny OLDstars proběhne ve dnech 10. - 12. 7. 2020. Diváci budou mít možnost zhlédnout na tři desítky inscenací. Výtěžek z festivalu bude tradičně věnován na opravy a rozvoj kláštera.
Umělecká skupina OLDstars již posedmé obsadí na celý jeden červencový víkend augustiniánský klášter v Roudnici nad Labem! Výtěžek z festivalu bude tradičně věnován na opravy a rozvoj kláštera - zisk z minulých let byl například využit pro vznik Klášterního klubu nebo Ekocentra Zvonice. Diváci budou mít možnost zhlédnout na čtyři desítky inscenací ze stálého repertoáru OLDstars a jejich hostů, a to včetně titulů připravovaných přímo pro tento ročník festivalu.

Festival OLDstars on the ROUD 2020 byl podpořen grantem města Roudnice nad Labem a Ministerstvem kultury – Státní fond kultury. Sedmý ročník proběhne pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka, starosty Města Roudnice nad Labem Ing. Františka Padělka, rektora AMU doc. Jana Hančila a děkanky DAMU Mgr. et MgA. Doubravky Svobodové. Partnery festivalu jsou Podřipský pivovar a Cukrárna Dortletka, mediálním partnerem OLDstars on the ROUD je TV Noe. Stálými mediálními partnery umělecké skupiny OLDstars jsou servery i divadlo.cz a scena.cz. Děkujeme také SOŠ a SOU v Roudnici nad Labem a jejímu řediteli Ing. Richardu Červenému za pomoc a podporu při organizaci festivalu.
I přes všechna bezpečnostní a hygienická opatření se festival OLDstars on the ROUD snaží dopřát divákovi co nejlepší kulturní zážitek a po měsících izolace se opět nadechnout.
Více informací, program a ceny vstupného naleznete na festivalových webových stránkách.