Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Ceny Ministerstva kultury 2023

Logo Ministerstva kultury ČR Autor: www.mkcr.cz

Seznam udělených Cen Ministerstva kultury v roce 2023 v oborech zájmových uměleckých aktivit


Cena se uděluje dle nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury ve znění nařízení vlády č. 98/2006 Sb.

Cena za divadelní a slovesné obory byla udělena paní Mgr. Nině Malíkové za celoživotní přínos k rozvoji českého loutkářství a jeho propagaci ve světě.
Cena bude předána na celostátní přehlídce 72. loutkářská Chrudim dne 30. 6. 2023.

Cena za obor tradiční lidové kultury a folkloru byla udělena paní Mgr. Janě Poláškové za zásluhy o uchování tradic lidové kultury a její zprostředkování široké veřejnosti, zejména mládeži.
Cena bude předána na zahájení 78. Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici dne 23. června 2023.

Cena za obor audiovizuální a výtvarné aktivity byla udělena panu Karlu Tvrdíkovi za celoživotní přínos k rozvoji amatérského filmového hnutí prostřednictvím vlastní autorské tvorby a organizování filmových přehlídek.
Cena bude předána na zahájení celostátní přehlídky České vize v Ústí nad Orlicí 16. června 2023.

Cena za obor tanečních aktivit byla udělena paní Evě Blažíčkové za celoživotní působení umělecké, pedagogické i metodické v oblasti scénického tance a taneční výchovy.
Cena bude předána na zahájení 39. celostátní přehlídky dětských skupin scénického tance Kutná Hora 2023 dne 19. května 2023.

Cena za hudební aktivity byla udělena panu Jaroslavu Brychovi za tvůrčí i pedagogický přínos v oblasti sborového zpěvu dospělých.
Cena bude předána v rámci celostátní přehlídky Choralia Chrudim dne 20. května 2023.

Cena za obor dětských uměleckých aktivit byla udělena paní PaedDr. Markétě Pastorové za dlouholetou činnost ve výtvarném oboru a za významný podíl na formování moderní výtvarné výchovy prostřednictvím aktuálních metodických postupů.
Cena bude předána v rámci 17. celostátní přehlídky výtvarných prací dětí a mládeže v Národní galerii v Praze dne 13. května 2023.

Autor: Amaterská Scéna