Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Ceny MK v oborech zájmových aktivit předány

Fotografie oceněných Autor: archiv MK ČR

Ministr kultury Martin Baxa předal v úterý 13. června 2023 v Nostickém paláci Ceny Ministerstva kultury v oborech zájmových aktivit za rok 2023.


Na začátku slavnostního zahájení ministr poděkoval všem oceněným za jejich dlouholetou neúnavnou práci na poli neprofesionálního umění a za jejich celoživotní přínos v daném oboru. „Amatérské umění má v České republice v jednotlivých uměleckých oborech několik století trvající tradici a pro společnost zcela nezastupitelný význam. Je velmi úzce spjato s kultivací člověka, jeho tvůrčí stránkou, a je součástí image regionů. Neprofesionální umělci jsou mnohostranně talentovaní občané, kteří svým dílem zanechávají hlubokou stopu ve společnosti i kultuře. Děkuji všem oceněným za jejich přínos v oblasti neprofesionálního umění, za jejich celoživotní uměleckou i pedagogickou práci a přeji jim do dalších let hodně zdraví, radosti a inspirace do další práce,“ řekl ministr Baxa.

Ceny Ministerstva kultury v oborech zájmových uměleckých aktivit v roce 2023 obdrželi:

Cena Ministerstva kultury za neprofesionální umělecké aktivity v oblasti dětských estetických aktivit byla udělena PaedDr. Markétě Pastorové za dlouholetou činnost ve výtvarném oboru a za významný podíl na formování moderní výtvarné výchovy prostřednictvím aktuálních metodických postupů.

Cena Ministerstva kultury za neprofesionální umění v oblasti tanečních aktivit byla udělena paní Evě Blažíčkové za celoživotní přínos v oblasti scénického tance.

Cena Ministerstva kultury za neprofesionální umění v oblasti divadelních a slovesných oborů byla udělena Mgr. Nině Malíkové za celoživotní přínos k rozvoji českého loutkářství a jeho propagaci ve světě.

Cena Ministerstva kultury za neprofesionální umění v oblasti audiovizuálních a výtvarných aktivit byla udělena panu Karlu Tvrdíkovi za mnohaletý přínos v oblasti neprofesionálních audiovizuálních a výtvarných aktivit.

Cena Ministerstva kultury za neprofesionální umění v oblasti hudebních aktivit byla udělena Mgr. Jaroslavu Brychovi za tvůrčí i pedagogický přínos v oblasti sborového zpěvu dospělých.

Cena za obor tradiční lidové kultury a folkloru byla udělena Mgr. Janě Poláškové za zásluhy o uchování tradic lidové kultury a její zprostředkování široké veřejnosti, zejména mládeži. Cena jí bude předána na zahájení 78. Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici dne 23. června 2023.

Více informací a profily oceněných

Autor: Amaterská Scéna