Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

ČINOHERNÍ KLUB UVÁDÍ 2003-2022

Obálka publikace Autor: autor obálky Martin Sršeň

Činoherní klub, z.ú. se před dvaceti lety, když měnil svou právní subjektivitu z příspěvkové organizace na veřejně prospěšnou společnost, jménem ředitele Vladimíra Procházky rozhodl, že využije určitou volnost rozhodování, a kromě zásadní a svébytné činnosti profesionálního repertoárového divadla zařadí i projekt, jehož smyslem bude hostování amatérských a poloprofesionálních souborů z České republiky na jevišti Činoherního klubu.


ČINOHERNÍ KLUB UVÁDÍ 2003–2022 – Publikace o setkáních trvajících již dvacet let

Činoherní klub, z.ú. se před dvaceti lety, když měnil svou právní subjektivitu z příspěvkové organizace na veřejně prospěšnou společnost, jménem ředitele Vladimíra Procházky rozhodl, že využije určitou volnost rozhodování, a kromě zásadní a svébytné činnosti profesionálního repertoárového divadla zařadí i projekt, jehož smyslem bude hostování amatérských a poloprofesionálních souborů z České republiky na jevišti Činoherního klubu.

První představení projektu „Činoherní klub uvádí“, inscenace Zapomnětlivý princ v režii Margarety Hrůzy a Já vím, kdo jsi! v režii Halky Třešňákové, se uskutečnila 8. června 2003. V letošním roce to bude dvacet let, co tento projekt v profesionálním prostředí Činoherního klubu existuje. Symbióza dvou odlišných světů, která v českém, moravském a slezském kulturním a společenským prostředí má svoji historii a tradici, se ujala. Proto jsme požádali Ministerstvo kultury ČR, zda by podpořilo vydání knihy, která by promlouvala o projektu, který od roku 2007 do dnešních dnů finančně podporuje.

Kniha „Činoherní klub uvádí“ vyšla na sklonku loňského roku a zaznamenala textově a obrazově dvacetiletý průběh hrané tvorby amatérských herců na jevišti Činoherního klubu. Bylo to dosud 304 inscenací z celé České republiky. Knihu doplňují odborné texty (prof. Jaroslav Vostrý a prof. Jan Císař), příspěvky Vladimíra Procházky, ředitele ČK, dramaturga ČK Romana Císaře a uměleckého šéfe Martina Fingera. Z odborníků z řad Artamy přispěli svými texty Simona Bezoušková, Lenka Huláková a Jakub Hulák. Oslovili jsme i zajímavé a nám blízké přátele: Janu Urbanovou, Jiřinu Lhotskou, Hanu Frankovou, Pavla Štingla, Václava Špirita, Jana Červeného, Jana Šváchu, Jana Hniličku, Pavla Skálu a Jana Mrázka. Kniha je rozdělena do tří časových pásem, s abecedně řazenými soubory.

Věříme, že publikace „Činoherní klub uvádí 2003–2022“ přináší konkrétní svědectví o vzájemném obohacování profesionálního a amatérského scénického umění. Doufáme, že publikace bude dokumentem o lidech z počátku 21. století, kteří se svou lidskou prezentací nevzdávají své podstaty a na základě dobrovolnosti a svobody spoluutvářejí a obohacují současnou českou kulturu a umění.

Činoherní klub se jednou, či dvakrát za měsíc stává místem, kde může být divák přítomen proměny neprofesionální divadelní aktivity v divadelní zážitek. Věříme, že se tato skutečnost odrazila i v publikaci „Činoherní klub uvádí 2003–2022“. Děkujeme všem, kdo v rámci přehlídky na jevišti Činoherního klubu dosud vystoupili. A děkujeme váženým dámám a pánům, kteří do publikace přispěli svým slovem.

Radvan Pácl, dramaturg „ČK uvádí“

Autor: Radvan Pácl

Přílohy:

obalka-text-publikace-b6lua