Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Databáze českého uměleckého překladu

Autor:

Na stránkách databáze se představuje životopisem a seznamem knižních překladů více než tisíc překladatelských osobností činných po roce 1945.


Není vůbec samozřejmé, že si díla zahraničních spisovatelů můžeme přečíst česky. Autoři z celého světa k nám přicházejí prostřednictvím překladů, díky práci překladatelů. Databáze českých překladů a překladatelů si klade za cíl překladatele, jejich činnost a výsledky zviditelnit.

Na stránkách databáze se představuje životopisem a seznamem knižních překladů více než tisíc překladatelských osobností činných po roce 1945.

Kromě toho je databáze bibliografií překladů, o jejichž autorech jsou dostupné jen základní informace. Jen tak si lze utvořit celkovou představu o kontextu, v němž jednotliví překladatelé působili a do nějž pomáhali vstoupit zahraničním spisovatelům a jejich tvorbě, ať už nové či v nových překladech. Celkem jsou prozatím k dispozici podrobné informace o téměř 40 000 knižních překladech do češtiny. K databázi je přidruženo několik tisíc dalších položek, které dosud nebyly podrobně zpracovány.

K překladatelům a překladům lze přistupovat z mnoha hledisek. V databázi je to zohledněno čtyřmi základními kategoriemi v záhlaví stránky – všechny cesty však vedou k témuž cíli, jímž je poznání překladatelů, překladů a kontextu překladu. Navíc je k dispozici plnotextové vyhledávání.

Po obsahové stránce databáze navazuje na Databázi českého uměleckého překladu po roce 1945 spravovanou Obcí překladatelů. Doplňuje ji, rozšiřuje a aktualizuje. Oproti databázi Obce překladatelů vyniká nová databáze komplexním vyhledávacím rozhraním, zatím však nezahrnuje jednotky kratší než knihy, tj. např. časopisecké překlady. Mezi další významné zdroje patří databáze Národní knihovny v Praze a řada specifických soupisů překladů.

Databáze vznikla ve spolupráci Ústavu translatologie FF UK Praha a Katedry anglistiky a amerikanistiky FF MU Brno jako součást projektu Postavení literárního překladu v české společnosti po roce 1945, podpořeného Grantovou agenturou České republiky.

Databáze českého uměleckého překladu

Autor: Michal Drtina