Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Divadelní spolek Řevnice slavil 100 let od založení

Z inscenace Salome 1924 Autor: archiv souboru

Divadelní soubor Řevnice hraje nejen v domovské scéně - Lesním divadle Řevnice (otevřeném přírodním amfiteátru), ale také hostuje v řevnickém kamenném Kino-divadle (www.kinorevnice.cz), zkouší ve zdejším Zámečku (www.revnice.cz/mestsky-urad/mestske-kulturni-stredisko) a pohostinsky vystupuje v Dobřichovicích, Praze a mnoha dalších místech. V sobotu 22. července v Lesním divadle soubor oslavil sté výročí od založení.


Výstava fotografií, hudební, taneční i pěvecké vystoupení zpestřilo oslavy 100. výročí založení Divadelního spolku Řevnice. Připravena byla expozice fotografií z let 1923 až 1929, komentovaná prohlídka divadla, taneční, hudební a pěvecká vystoupení, ale také originální divadelní kvíz.

Ustavující valná hromada Jednoty divadelních ochotníků v Řevnicích se konala 4. března 1923 v hostinci u pana Rysa (čp. 140 – vedle kostela, dnes již neexistuje).

Na radu sokolského režiséra Giesela požádali o hereckou a režijní spolupráci zkušeného ochotnického herce a režiséra Josefa Maternu. Dalším nadšencem, který byl nejen předním hercem spolku, sehrál mnoho hlavních rolí, ale divadlu vypomáhal i finančně, byl dr. Oskar Herzl, který mj. spolku věnoval krásnou oponu.

Vznikl tak první řevnický ochotnický spolek, který hrál plánovitě a pravidelně a usiloval o zvyšování úrovně ochotnického divadla ve všech jeho složkách – dramaturgické, režijní, herecké i výtvarné.

V době založení ji tvořilo 79 členů. Již před válkou se souborem hostovaly významné osobnosti českého divadla: Růžena Nasková, Libor Pešek, Otomar Korbelář či Jaroslav Vojta. Za dobu své existence měl soubor celkem 16 principálů, nejdéle ho vedl Josef Beneš, a to v letech 1971 – 2001. Další informace o původním spolku najdete zde >>>

Od roku 2001 je řevnický div. soubor nezávislým divadelním spolkem s vlastním divadelním výborem. Přitom se jako následník hlásí k souborové a spolkové tradici od založení JDO v roce 1923. Zakládajících členů bylo 23. Principálem byl zvolen ing. Miloslav Šmejkal, jednateli Karel Král a ing. Josef Sádovský a pokladníkem Alena Říhová. V současnosti stojí v čele principálka Michaela Šmerglová. Další informace o současném spolku najdete zde >>>

Stručné dějiny spolku jsou uvedeny na webových stránkách souboru zde >>>

Redakce souboru přeje mnoho sil do dalších let.

Autor: Amaterská Scéna

Přílohy:

revnice-vyroci-plakat-d5hit