Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Divadlo jednoho herce 2021

Autor:

Memoriál Slávky Trčkové - Vyhlášení a propozice


Předsednictvo Svazu českých divadelních ochotníků vyhlašuje 15. ročník soutěže Divadlo jednoho herce 2021, Memoriál Slávky Trčkové.

Posláním soutěže je:

  1. propagovat tvorbu v oboru jednoho herce mezi širokým okruhem amatérů,
  2. analýzou výkonů v soutěžních kolech přispívat k záměrné koncepci a realizaci principu sólového herectví,
  3. aktivity amatérských herců a režisérů v tomto oboru orientovat k formování náročnější koncepce hereckých výkonů vůbec,
  4. vybrat špičkové amatérské výkony a delegovat je na Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou, na festival Jiráskův Hronov a případně i na bienále profesionálních herců v Chebu.

Soutěž je otevřena všem neprofesionálním interpretům v činoherním, loutkohereckém a mimickém projevu z České republiky. Soutěžní výkony mohou čerpat z nejrůznějších předloh a podkladů, pokud se jim podaří vytvořit základ pro skutečnou hru. Skutečnou hrou se rozumí výkon jediné herecké dramatické postavy. Výjimku tvoří skupina dramatických postav spojených do celku výkonu společným tématem nebo mimického projevu. Zásada jediné postavy se nevztahuje na loutkoherecký vý­kon.

Minimální rozsah soutěžního výkonu se předpokládá 40 minut, inscenace v loutkohereckém, mimickém projevu a inscenace určené dětem 25 minut.

Soutěž je dvoustupňová. Prvním stupněm jsou oblastní (regionální) kola či výběry, které musejí proběhnout do 12. září 2021. Druhým stupněm je národní přehlídka v Kaznějově, která se bude konat 16. – 17. října 2021. Vzhledem k epidemické situaci výjimečně umožňujeme amatérským divadelním souborům, resp. soutěžícím, jimž byla zrušeno oblastní (regionální) kolo či výběr, hlásit se rovnou do programu národní přehlídky. Požadujeme pouze hodnocení inscenace od odborně fundované osoby. Každý soutěžící se může zúčastnit pouze jednoho oblastního(re­gionálního) kola či výběru.

Přihlášky do soutěže se podávají na tiskopisech PŘIHLÁŠKA – EVIDENČNÍ LIST SOUBORU A INSCENACE (vzor lze získat nawww.scdo.cz) na kontaktní adresy oblastních předsednictev SČDO. Spolu s přihláškou nutno odeslat textovou předlohu (libreto mimického výkonu). Termín odeslání přihlášek do regionálních kol stanovuje místní pořadatel. Pořadatelé oblastních (regionálních) kol či výběrů jsou povinni zpracovat protokol o průběhu a výsledcích oblastního (regionálního) kola či výběru, včetně uvedení členů odborné poroty a jejich odborného hodnocení inscenace zaslat i s přihláškami doporučovaných inscenací ředitelce národní přehlídky Divadla jednoho herce Ing. Aleně Svobodové na adresu Ing. Alena Svobodová, Mrtnická 547, 331 51 Kaznějov, svob14@seznam.cz nejpozději do 13. září 2021.

Nedílnou součástí národní přehlídky je rozborový seminář, na kterém je účast soutěžících žádoucí. Finanční podmínky oblastních (regionálních) kol stanoví jejich pořadatelé. Soutěžícím interpretům národní přehlídky, režisérovi a jednomu jevištnímu technikovi (zvukař, osvětlovač), kteří pro dopravu používají veřejných dopravních prostředků (vlak, autobus),může být hrazen příspěvek na cestovné podle cestovních dokladů, při použití osobního auta úhrada cestovného ve výši podle článku 3 Směrnice SČDO číslo 1/2009o finančních náhradách cestovného.

Ing. Josef Hejral, předseda SČDO, Ludmila Panenková tajemnice SČDO

Autor: Amaterská Scéna