Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Divadlo jednoho herce 2023

Autor:

Memoriál Slávky Trčkové, vyhlášení a propozice


Předsednictvo Svazu českých divadelních ochotníků vyhlašuje 16. ročník soutěže Divadlo jednoho herce 2023, Memoriál Slávky Trčkové

Posláním soutěže je:

  • a) propagovat tvorbu v oboru jednoho herce mezi širokým okruhem amatérů,
  • b) analýzou výkonů v soutěžních kolech přispívat k záměrné koncepci a realizaci principu

sólového herectví,

  • c) aktivity amatérských herců a režisérů v tomto oboru orientovat k formování náročnější

koncepce hereckých výkonů vůbec,

  • d) vybrat špičkové amatérské výkony a doporučit je do programu na festival Jiráskův Hronov

a doporučit do doplňkového programu na Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou, případně i na bienále profesionálních herců v Chebu.

Soutěž je otevřena všem neprofesionálním interpretům v činoherním, loutkohereckém a mimickém projevu z České republiky. Soutěžní výkony mohou čerpat z nejrůznějších předloh a podkladů, pokud se jim podaří vytvořit základ pro skutečnou hru. Skutečnou hrou se rozumí výkon jediné herecké dramatické postavy. Výjimku tvoří skupina dramatických postav spojených do celku výkonu společným tématem nebo mimického projevu. Zásada jediné postavy se nevztahuje na loutkoherecký vý­kon.

Minimální rozsah soutěžního výkonu se předpokládá 40 minut, inscenace v loutkohereckém, mimickém projevu a inscenace určené dětem 25 minut.

Soutěž je dvoustupňová. Prvním stupněm jsou oblastní (regionální) kola či výběry, které musí proběhnout do 20. března 2023. Druhým stupněm je národní přehlídka v Kaznějově, která se bude konat 22. – 23. dubna 2023. Pokud se soutěžící nemůže zúčastnit oblastního kola, je možné předložit hodnocení inscenace od odborně fundované osoby.

Každý soutěžící se může zúčastnit pouze jednoho oblastního (regionálního) kola či výběru.

Přihlášky do soutěže se podávají na tiskopisech PŘIHLÁŠKA – EVIDENČNÍ LIST SOUBORU A INSCENACE (vzor lze získat na www.scdo.cz) na kontaktní adresy oblastních předsednictev SČDO. Spolu s přihláškou nutno odeslat textovou předlohu (libreto mimického výkonu). Termín odeslání přihlášek do regionálních kol stanovuje místní pořadatel.

Pořadatelé oblastních (regionálních) kol či výběrů jsou povinni zpracovat protokol o průběhu a výsledcích oblastního (regionálního) kola či výběru, včetně uvedení členů odborné poroty a jejich odborného hodnocení inscenace zaslat i s p řihláškami doporučovaných inscenací ředitelce národní přehlídky Divadlo jednoho herce Ing. Aleně Svobodové na adresu:

Ing. Alena Svobodová, Mrtnická 547, 331 51 Kaznějov, svob14@seznam.cz nejpozději do 25. března 2023. Nedílnou součástí národní přehlídky je rozborový seminář, na kterém je účast soutěžících žádoucí.

Finanční podmínky oblastních (regionálních) kol stanoví jejich pořadatelé. Soutěžícím interpretům národní přehlídky, režisérovi a jednomu jevištnímu technikovi (zvukař, osvětlovač), kteří pro dopravu používají veřejných dopravních prostředků (vlak, autobus), může být hrazen příspěvek na cestovné podle cestovních dokladů, při použití osobního auta úhrada cestovného ve výši podle článku 3 Směrnice SČDO číslo 1/2009 o finančních náhradách cestovného.

V Praze dne 26. listopadu 2022.

Ing. Josef Hejral, předseda SČDO, Ludmila Panenková, tajemnice SČDO

Autor: Amaterská Scéna