Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Dobré divadlo dětem na webu

Autor:

Společenství pro pěstování divadla pro děti a mládež Dobré divadlo dětem (DDD) je výlučné tím, že se jako jediná instituce v ČR systematicky a výhradně věnuje kultivaci divadla pro děti a mládež.


Od podzimu 1994 vydalo 72 čísel čtvrtletníku původně pod názvem ČTVRTletník DDD, od jara 2004 pak pod názvem Divadlo pro děti, který se stal jedním z důležitých prostředků jeho působení. Počátkem roku 2013 společenství spustilo nově i webové stránky.

Lze je nalézt na adrese www.DobreDivadloDetem.cz.

Kromě aktuálních materiálů nabízejí i pohledy, které přinášely během uplynulých dvaceti let stránky tištěného periodika. Jsou to totiž informace a názory trvale platné. Ve všem všudy usilují o kvalitu divadla pro děti a mládež. Směřují jak k tvůrcům inscenací, tak k pořadatelům divadelních představení.

Stránky jsou přehledně členěny do zřetelně pojmenovaných rubrik a podrubrik (kapitol). Např. rubrika ÚVAHY obsahuje všechny dosud uveřejněné tematické úvodníky řazené do těchto kapitol: O divadle a jeho tvorbě / O těch, co ho dělají / O dětech a divácích vůbec / O rodičích, škole a učitelích / O pořadatelích a hodnotách / O poznávání divadla, festivalech a kriticích. Následující rubrika DALŠÍ TEXTY obsahuje články, které vybočují z uvedených kapitol, nicméně týkají se dětí a divadla.

Kapitola RECENZE INSCENACÍ nabízí recenze, jež byly kdy v časopise uveřejněny. Jsou řazeny abecedně dle souborů, ale s možností seřadit je dle domovských obcí souborů, názvů inscenací či autorů recenzí. Možné je prokliknout se z nich na PROFILY a HRY daného souboru.

Kapitola DOPORUČUJEME obsahuje seznam inscenací pro děti a mládež, doporučených odborníky, sdruženými v DDD. Je řazen dle minimálního věku s možností uspořádat jej dle konkrétního věku dítěte, souborů, domovských obcí souborů či názvů inscenací. Možné je také dostat se z inscenace kliknutím na údaje, týkající se daného souboru v rubrikách RECENZE této inscenace, RECENZE dalších inscenací téhož souboru, HRY téhož souboru či PROFIL téhož souboru (vč. spojení). Podobným způsobem jsou propojeny a řazeny další rubriky a jejich kapitoly. Lze tak vyhledávat v rubrice O SOUBORECH či TEXTY HER.

V rubrice KDE SE HRAJE PRO DĚTI naleznete seznam kulturních zařízení, kde se hraje pro děti a mládež. Nechybí zde stručné charakteristiky jednotlivých zařízení. Rubrika AKCE upozorňuje na nadcházející festivaly, přehlídky, semináře apod., týkající se divadla pro děti a mládež. Seznam nabízených publikací DDD o divadle se stručnou charakteristikou obsahuje rubrika KNIHY O DIVADLE. Abecední seznam autorů příspěvků s jejich krátkou charakteristikou lze najít v rubrice AUTOŘI PŘÍSPĚVKŮ.

Rubrika VAŠE PŘÍSPĚVKY je určena pro názory čtenářů na zhlédnuté inscenace, divadlo pro děti, umění a jiné související otázky, nápady a návrhy. Jednotlivá čísla časopisu, řazená sestupně od nejnovějších k nejstarším jsou k dispozici v rubrice ČTVRTLETNÍK.

Společenství pro pěstování divadla pro děti a mládež Dobré divadlo dětem je občanské sdružení, v jehož čele stojí pražský divadelní režisér, pedagog, teoretik a kritik Luděk Richter.

Internetové stránky Dobré divadlo dětem

Další informace o Společenství pro pěstování divadla pro děti a mládež Dobré divadlo dětem

Autor: Michal Drtina