Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Dospělí (pro radost) dětem 2023 - vyhlášení

JENTAK Havlíčkova Borová: Bětuška a Kleofášek Autor: archiv souboru

30. ročník regionální postupové prřehlídky amatérského činoherního divadla pro děti a mládež se bude konat 12. až 14. května 2023 v Havlíčkově Brodě. Festival pořádá ADIVADLO Havlíčkův Brod za podpory Města Havlíčkův Brod, Kraje Vysočina, Ministerstva kultury ČR, Kulturního domu Ostrov Havlíčkův Brod a Volného sdružení východočeských divadelníků.


Regionální postupová přehlídka Dospělí (pro radost) dětem 2023 je přehlídkou amatérských divadelních souborů dospělých s inscenacemi pro děti a mládež s možností postupu inscenace na celostátní přehlídku amatérského činoherního divadla pro děti a mládež Popelka Rakovník. Účast na regionální přehlídce má charakter nejen soutěžní, ale především povahu konzultační a metodickou.

Přehlídka je otevřená souborům bez ohledu na jejich regionální příslušnost.

Přehlídky se mohou zúčastnit amatérské činoherní divadelní soubory s věkovým průměrem nad 15 let s inscenacemi zaměřenými na děti a mládež.

Program soutěžní části přehlídky se uskuteční od pátku 12. do neděle 14. května 2023 a je limitován časově zvládnutelným počtem představení.

Uzávěrka přihlášek inscenací je 1. března 2023. Ukončení výběru organizátory přehlídky je k 10. březnu 2022. Zařazení inscenace do programu přehlídky bude vždy s přihlášeným souborem v dostatečném předstihu konzultováno. Přesný program přehlídky bude zveřejněn po vzájemné dohodě.

Výběr na regionální přehlídku provádí výběrová komise jmenovaná spolkem ADIVADLO z.s.

Pořadatel si vyhrazuje právo zařadit přihlášenou inscenaci do programu v termínu a čase, které vyhovují dramaturgickým a marketingovým záměrům organizátorů. Vystupujícím souborům budou k dispozici divadelní sál MDKO Ostrov a velký sál KD Ostrov s možností vytvoření dalších alternativních hracích prostorů. Oba sály jsou vybaveny standardní světelnou a zvukovou aparaturou.

Každý soubor se může zúčastnit se stejnou inscenací pouze jedné postupové přehlídky (výběru), která umožní realizaci výběru inscenací pro celostátní přehlídku POPELKA Rakovník. Opakovaná účast souboru se stejnou inscenací v jiném roce bude považována za účast na druhé přehlídce. V případě porušení tohoto ustanovení bude tato inscenace vyloučena z jednání programové rady.

Soutěžní inscenace budou hodnoceny nejméně tříčlenným lektorským sborem. Ten, na základě svého rozhodnutí, může doporučit neomezený počet inscenací bez uvedení pořadí k výběru do programu celostátní přehlídky. Lektorský sbor navrhuje pořadatelům též individuální ocenění účinkujících. Ředitelé krajských přehlídek mohou doporučit po jedné inscenaci k výběru do programu celostátní přehlídky.

Pokud není kapacita regionální přehlídky naplněna soutěžními představeními, pořadatel program doplní představeními nesoutěžními, případně inspirativními. Přihlášky (formulář NIPOS-ARTAMA: Centrální přihláška_Evidenční list inscenace) zasílejte prosím na adresu:

Adivadlo z.s.
Na Ostrově 28
580 01 Havlíčkův Brod
nebo na e-mail: Adivadlo.H.Brod@seznam.cz

Autor: Amaterská Scéna