Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Hanácký divadelní máj 2023

DS Červiven: Kéž by Autor: archiv přehlídky

Souboj mezi formou a vnějšími prostředky na jedné straně, a tématem a sdělením incenací na straně druhé


Hanácký divadelní máj 2023 proběhl ve dnech 29. 4. až 6. 5. v Němčioích nad Hanou jako postupová přehlídka venkovských divadelních souborů s možností ucházet se také o doporučení k postupu na Popelku Rakovník. V programu přehlídky čtrnáct představení, z toho čtyři nesoutěžní.

Přehlídku zahájil soubor BLIC (blázni lovící ideje cedníkem) z Ostrožské Nové Vsi s muzikálovou pohádkou Kocourek. Příběh o kocourkovi, který se začíná orientovat v životě a bojujes jeho nejrůznějšími nástrahami, oprávněně patří k nejoblíbenějším kusům hraným jak na neprofesionálních, tak profesionálních divadelních scénách hrajících pro děti. Ostrožští divadelníci jsou celkem dobří sboroví zpěváci, se sólovým zpěvem je to trochu horší. A nejvíce práce zůstalo nevykonáno v oblasti dramaturgie, což vyústilo občas v dlouhé vyprávění na úkor živě hraných dramatických situací.

Stotřicetiletý divadelní spolek Teatrum Velké Opatovice přijel na letošní ročník HDM s inscenací legendárního a svým způsobem i kultovního muzikálu Milana Uhdeho a Miloše Štědroně Balada pro banditu. Opatovičtí ochotníci vycházejí ze dvou základních dramaturgicko-režijních uchopení, které v historii tohoto příběhu bylo, ale nezabývají se natolik hlavním tématem. Jdou cestou budování co nejdokonalejšího jevištního tvaru. Opírají se při tom o skvěle sehranou živou kapelu a výborné (až na pár ojedinělých výjimek) pěvecké výkony, a vysoce nadprůměrné výkony herecké. Režisér Pavel Petrželka začíná sice první scénu jako divadlo na divadle, tento režijní přístup však záhy opouští, a hraje se dále ryze iluzívní činohra, což může být nahlíženo jako jistý nedodělek. Režie se však hlavně snaží udržet diváka v okouzlení vším, co slyší a vidí, a to pokud možno nepřetržitě od začátku až do konce, a tato snaha se na 99 % daří.

V průběhu druhého přehlídkového dne byla odehrána dvě představení. Říše loutek z Kroměříže předvedla pohádku o Budulínkovi, následovalo Divadlo Strom s vlastní autorskou hrou Čuník uprostřed. Obě inscenace byly nesoutěžní.

První soutěžní představení odehrané v měsíci lásky máji patřilo ochotnickému souboru z Lípy s inscenací Romeo, Julie a tma. Text podle stejnojmenné novely Jana Otčenáška pro své herce upravila jejich režisérka Nikola Balajková. Příběh z doby Heydrichiády o lásce dvou mladých lidí, maturanta Pavla a židovky Ester odehrál mladý soubor z Lípy způsobem silně oslovujícím publikum. Režisérka ví, o čem se hraje, a má cit pro dramatickou situaci. Mezi herci jsou velmi talentovaní jedinci. V celkové herecko-režijní práci sice ještě cítit nevyzrálost souboru, chybí větší zkušenosti a praxe, ale je skvěle našlápnuto. Potenciál souboru je obrovský a byla by škoda, kdyby se na něm dále nepracovalo.

Třetím nesoutěžním představením byla komedie Velká zebra od Bricaire a Lassaygue v podání DS Kroměříž. Stejně jako u obou předchozích nesoutěžních představení i v tomto případě proběhla debata mezi inscenátory a odbornou porotou o rezervách inscenace i představení.

Přehlídka pokračovala pohádkovým příběhem O nepodařeném čertu Albínovi a nezbedném andělovi Božidaru, kteří musejí za trest na svět, kterou napsal zkušený dramatik, rozhlasový režisér a scénárista Zdeněk Kozák mladší. Předvedlo se Divadlo Šňůra Konice. Inspirací se autorovi stala filmová pohádka Anděl Páně a jeho jazykový styl vychází z lidových tradic prezentovaných například v pohádkovém díle Jana Drdy. A navíc se tak trochu jedná o detektivku, kdy pohádkové bytosti napomohou k odhalení sobecké Klotyldy, která nepřeje čisté lásce svého syna. Co tuto inscenaci zdobí, je obrovské nadšení všech herců vytvořit společné dílo, kterým by pobavili a potěšili nejen malé diváky. Spontánní, živelné až živočišné herectví, někdy přesáhlo i míru pohádkové stylizace, ale ne vkus, a děti bavilo. Pokud je tedy co vytýkat, pak nezkušenost v jevištním jednání, spoléhání se na verbální sdělení a režijní nedomyšlenosti ve vztahu k rytmu inscenace a nezdůraznění dějových faktů příběhu.

Další představení přivezl spolek DivOch ze Sobotovic. Jmenuje se Viktor, a jedná se o autorské dílo členky souboru Ivany Hlaváčové, je inspirované dílem spisovatele Stephena Kinga, a napsané v žánru divadelního hororu. Autorka tento text uchopila coby podklad pro činohru odehranou skrze prostředky psychologicko-realistického herectví. Těžší úkol pro začínající herce si nelze ani představit. A tak se stalo, že díky začátečnické nezkušenosti režisérské i herecké, ve scénáři napsané dramatické situace, se na jevišti neprojevily. V konečném důsledku pak postavy ve hře Viktor převážně jen mluví, pronášejí slova, slova, slova, a nic se neděje. Tím ovšem vzniká pocit nudy. Nicméně předpoklady k tomu, aby soubor své diváky po čase obdaroval dobrým divadlem, mají všichni. A autorka možná nejvíce.

Divadelní soubor Osvětové besedy z Velké Bystřice přivezl komedii Ephraima Kishona Byl to skřivan. Autorem do textu hry vepsaný princip divadla na divadle, který je ovšem v textu potřeba trochu hledat a režijně využít, soubor neobjevil. Režisér inscenace Tomáš Hradil se rozhodl jít víceméně cestou iluzivního divadla, byť některé prvky divadla na divadle používá (převlékání se do jiných postav veřejně). Režisér se soustředil na komediální místa scénáře, což jsou víceméně jen hádky Romea s Julií, infantilní vstupy Chůvy a Vavřince. Přítomnost postavy samotného Shakespeara a jeho funkce v příběhu zůstala nevyložená. Soubor se tak zbavil možnosti příběh komentovat, glosovat vystupováním z rolí. Nicméně režisér to takhle chtěl, a také má plné právo inscenaci takhle udělat.

Předposlední den HDM 2023 nabídl tři představení. Nejprve děti ze ZUŠ Němčice nad Hanou předvedly Werichovu pohádku O Lakomé Barce v režii Zdeňky Gregorové. Mimo soutěž, ale i v tomto případě proběhla debata mezi režisérkou a odbornou porotou, která se točila hlavně kolem tématu smyslu práce pedagoga ZUŠ s dětmi.

Divadelní spolčení SPgŠ a SZŠ z Krnova – Červiven, docela častý účastník HDM, přivezlo vlastní autorskou inscenaci pod názvem „Kéž by …“ Text, který vznikal postupně na zkouškách z osobních zážitků členů divadelního spolčení, pro inscenaci upravila její režisérka a zároveň vedoucí Červivenu Petra Severinová. Před oči diváků na jeviště přichází skupina mladých lidí ve věku přibližně mezi 16 až 18 lety. Hrají postavy svých vrstevníků, a zároveň i jejich rodiče. Činí tak s užitím znaku, zkratky, a metafor nejrůznějšího druhu. Rozehrávají tak zdánlivě banální děj, jehož tématem je komunikace mezi rodiči a jejich dospívajícími dětmi. Samozřejmě inscenace má rezervy, ve scénáři, hereckých výkonech i v režii, ale to vše překonává velmi autentická a silná výpověď.

Třetím čtvrtečním představením se stala inscenace němčického domácího souboru Na štaci. Němčičtí nastudovali hru Ludvíka Aškenázyho Pravdivý příběh Antonie Pařízkové, lehké holky s dobrým srdcem. Režisér Jaroslav Lejnar spolu s řadou zkušených a šikovných herců se vydal cestou iluzivního, tradičního činoherního divadla. Z velké a krásně propracované scény, na amatérských scénách dnes již málokdy vídané, na publikum dýchne dobová paráda vysoké společnosti počátku dvacátého století. Podobně i z kostýmů. Herci prostor logicky využívají, jsou v zásadě všichni dobří, režie nás jejich prostřednictvím provede bez problémů celým dějem. Jenže něco velmi důležitého tu chybí: jasné sdělení inscenace, proč se vůbec hraje.

Posledním soutěžním dnem byl pátek a v něm dvě představení. Dopolední bylo v režii Pivínského divadelního spolku PiDi. Soubor plný mladých adeptů na herectví přivezl dětem i dospělým na prkna, jež znamenají svět, pohádku S čerty nejsou žerty. Pivínští předvedli velmi pěkné sousedské divadlo. Na jevišti se objevilo sedmnáct mladých herců a hereček. PiDi divadlo nesporně tvoří významnou část místního komunitního života. Pracuje s dětmi a obohacuje kulturní život v obci a jeho okolí. Společenská funkce v tuto chvíli sice převažuje nad tou estetickou, což však není v žádném případě výtka.

Letošní Hanácký divadelní máj a jeho poslední večer se stal místem premiéry nové inscenace Morkovských ochotníků, kterou uvedli pod názvem Marie, dcera Kajetánova. Marie Tylová (1848–1868) byla skvělá, předčasně zemřelá, česká herečka. To, že před třemi lety začali Morkovští ochotníci pracovat na inscenaci, ve které je hlavní osobou, je jejich „návratem ke kořenům.“ Životní příběh Marie Tylové se v délce devadesáti minut odehraje na jevišti na pozadí řady historických událostí, příznačných pro období dvaceti let po revoluci v roce 1848. Jakési dokumentární pásmo-jevištní tvar, který morkovští divadelníci zvolili, pracuje s prvky činohry, grotesky, pohybového divadla. Objeví se i alegorie. Po jazykové stránce obsahuje text řadu slovních hříček. Vážné historické téma je podáno komediálními prostředky. Publikum v podstatě sleduje historickou hru, jakýsi jevištní obrázek z dějin českého národa. Hlavní dějová linka je však poněkud rozmělňována množstvím shora vyjmenovaných jevištních obrazů, a ne zcela informovaný divák, kterému jména Krumlovský, Muška aj. jiné nic neříkají, si nemůže prožít skutečnou hloubku celého představení. Že je svědkem střetu mezi Němci a Čechy pochopí sice každý, ale předchozí podrobnější informace v programu k inscenaci o všech osobách, jejichž jména budou postupně zmiňována, by zcela jistě zvýšila divákův komfort. I přes tuto výhradu, směřující k poněkud obtížné orientaci diváka ve spletitě podávaném ději, je však představení velmi záživné. Je to způsobeno výraznými lidskými typy, kterými Morkovští ochotníci disponují. Výpravné kostýmy a efektní líčení některých postav spolu s využívanou světelnou technikou a také skvělou hudbou k inscenaci, v celkovém souhrnu přináší okouzlení divadlem jako takovým.

Výsledková listina HDM 2023

Ceny a čestná uznání

Kocourek Modroočko – Divadlo BLIC Ostrožská Nová Ves

Čestné uznání Ivanu Helmichovi za scénu ke hře Kocourek Modroočko

Čestné uznání Jakubu Botkovi za roli Modroočka

Čestné uznání Miroslavě Tótové za roli Kiki

Balada pro banditu – Divadelní spolek TeaTrum Velké Opatovice

Cena Petru Pavlasovi za roli Nikoly Šuhaje

Cena Alexandře Komárkové za roli Eržiky

Cena Martinu Moučkovi za roli velitele četníků

Cena Robinu Janáskovi za roli Lazara Mageriho

Cena Renatě Štindlové za scénu a kostýmy ke hře Balada pro Banditu

Cena Koločava bandu za hudební složku inscenace Balada pro banditu

Romeo, Julie a tma-Ochotnický soubor Lípa z.s.

Cena Mojmíru Doleželovi za scénu ke hře Romeo, Julie a tma

Cena Kryštofu Balajkovi za roli Pavla

Cena Nikole Balajkové za výběr předlohy a jevištní realizaci hry Romeo, Julie a tma

Čestné uznání Lucii Brůzlové za roli Ester

O nepodařeném čertovi a nezbedném andělovi – Divadlo Šňůra Konice

Čestné uznání Anežce Rouš Dvořákové za roli Portmonky

Čestné uznání Dagmar Rozsívalové za roli Božidary

Viktor – Spolek DivOch Sobotovice

Čestné uznání Ivaně Hlaváčové za vytvoření výchozího dramatického textu ke hře Viktor

Byl to Skřivan – DS Osvětové besedy Velká Bystřice

Čestné uznání Pavlu Dorazilovi za roli Romea

Kéž by – Červiven Krnov

Cena kolektivu DS Červiven za autentickou výpověď v inscenaci Kéž by

Cena DS Červiven za inscenaci Kéž by

Pravdivý příběh Antonie Pařízkové, lehké holky s dobrým srdcem – DS Na štaci Němčice nad Hanou

Cena Lukáši Blaškovi za roli Josefa Prokůpka

Cena Aloisi Skoupilovi za roli Ferdinanda Vágnera

Cena Janu Dvořákovi, Jaroslavu Lejnarovi a Antonínu Bartošíkovi za scénu ke hře

Čestné uznání Petře Konečné za roli Antonie Pařízkové

S čerty nejsou žerty – Pivínské divadlo PiDi

Cena Pivínskému divadlu PiDi za naplňování společensko-sociální úlohy divadla v obci

Marie, dcera Kajetánova – Morkovští ochotníci

Cena Zuzaně Klusalové za roli Marie Tylové

Čestné uznání Kamilu Žižlavskému za roli Františka Xavera Krumlovského

Čestné uznání Marii Tesar za scénář ke hře Marie, dcera Kajetánova

Cenu Klubu dětského diváka získává Červiven Krnov za inscenaci hry Kéž by…

Cenu diváka získává DS Na Štaci Němčice nad Hanou za inscenaci hry Pravdivý příběh Antonie Pařízkové, lehké holky s dobrým srdcem

Doporučení a nominace

Lektorský sbor pracující ve složení Juraj Háder, Jaroslav Kodeš a Ladislav Vrchovský doporučil k širšímu výběru do programu Národní přehlídky Popelka Rakovník inscenaci DS Červiven Kéž by, dále doporučil do programu Národní přehlídky Krakonošův divadelní Podzim 2023 inscenaci DS Na Štaci z.s. Pravdivý příběh Antonie Pařízkové, lehké holky s dobrým srdcem, a inscenaci Ochotnického souboru Lípa z.s. Romeo, Julie a tma.

Lektorský sbor nominoval do programu Národní přehlídky Krakonošův divadelní Podzim 2023 inscenaci Divadelního spolku TeaTrum Balada pro banditu.

Na přiložených fotografiích (archiv přehlídky): DS Červiven – Kéž by; Ochotnický soubor Lípa z.s. – Romeo, Julie a tma (2×); DS Na Štaci z.s. – Pravdivý příběh Antonie Pařízkové, lehké holky s dobrým srdcem (2×); Divadelní spolek TeaTrum – Balada pro banditu (2×).

Autor: Ladislav Vrchovský

Přílohy:

Cerviven-2-dl0xj Lipa-nad-Drevnici-0lrsm Lipa-nad-Drevnici1-czaru Na-staci-2-bwsk7
Na-staci-p57vk teaTrum-Opatovice-5otmh teaTrum-atyki