Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Josefodolské divadelní jaro 2023

J.K. Tyl Josefův Důl: Herkules a Augiášův chlív Autor: archiv pořadatele

33. ročník Josefodolského divadelního jara se konal ve dnech 5. – 7. května 2023 a svátek divadla v malebném pojizerském městečku předznamenaly příjemné starosti v podobě přemíry přihlášených inscenací. Nakonec pořadatelé museli přistoupit k předvýběru, protože čtrnáct kousků opravdu nebylo možno v daném čase zvládnout; a tak se 33. Josefodolské divadelní jaro stalo přehlídkou souborů výhradně z Libereckého kraje.


Proběhlo deset představení a stejný počet rozborových seminářů, které probíhaly jako dialog mezi zúčastněnými soubory, lektory (fungovali v sestavě scénograf Miroslav Král, dramaturgyně Petra Richter Kohutová a divadelní herec Karel Vlček) a diváky.

Dekorativní pohádka Sněhová královna souboru Vojan Mladá haluz z Desné v režii Vlaďky Koďouskové přehlídku zahájila. Snaha režisérky přiblížit komplikovanou a drsnou Andersenovu pohádku menším dětem vedla k odstranění některých motivů i postav a celkovému zjednodušení. Inscenace obsahuje množství sympatických divadelních nápadů (např. využívání skřetů, přítomných při rozbití zrcadla v úvodu, jako průvodců a neviditelných aktérů, téměř taneční finální boj Gerdy se Sněhovou královnou…), kostýmy ve filmově-televizním duchu se odrážejí od strohé a funkční scény, písně více komentující než posunující děj přispívaly k budování atmosféry. Významnou kapitolou je množství hrajících dětí na jevišti – slouží soustředěně a přesně vědí, co dělají a proč. Celkově je desenská Sněhová královna kvalitní zástupce divadla hraného pro děti, a proto byla doporučena do programu rakovnické Popelky.

Režisérka Jana Kouřilová uvedla jako první titul nově vzniklého souboru Smrž ze Smržovky Danaudovu černou komedii Ach, ta něha našich dam! Základní devizou inscenace je trojice účinkujících, z nichž zejména výkon Jany Králové daleko přesahuje hranice amatérského umění (byla jí udělena cena za nejlepší herecký výkon přehlídky); Ludmila Formáčková a Jana Černohousová jí zdatně sekundují. Režisérka změnila prostředí (vše se odehrává na zahrádce před francouzskou kavárnou) a přesně vyložila a upravila dialogy, navíc se jí podařilo elegantně vyřešit některá obvykle opomíjená úskalí (třeba hlavu mrtvého muže). Dámy mají civilní, ale významotvorné kostýmy, kolega Míra Král s potěšením replikoval i účesy a líčení. Ach, ta něha našich dam! DS Smrž získala doporučení do programu Krakonošova divadelního podzimu ve Vysokém nad Jizerou.

Hořká komedie Je úchvatná! Petera Quiltera o nejhorší zpěvačce všech dob Florence Jenkins, která nicméně vyprodala Carnegie Hall, nabízí příběh o splnění si vlastního snu, ono oblíbené a nadějné, v tomto případě mírně ironické „přes překážky ke hvězdám“. Tento aspekt také okouzlil divadelní spolek Máj 1867 Tatobity. Mnoho problémů inscenace spíše sousedské způsobovala dvojjedinost režiséra a představitele Saint Claira Luďka Štěpničky a hrubě odbytá výtvarná stránka. Bylo možné ocenit textovou úpravu představitelky hlavní role Jany Staňkové, která vycházela z možností a schopností členů souboru.

Režisér Karel Stuchlík důsledně pěstuje pozoruhodnou dramaturgii, kromě neběžných komedií (zastoupených např. Marceauovým Vajíčkem) uvádí v souboru J.K. Tyl Josefův Důl vážné tituly s přesahem a silnými tématy (Shakespearova Tita Andronika či Dobrý konec všechno spraví), po Návštěvě staré dámy Friedricha Dürrenmatta letos přidal aktuálního Herkula a Augiášův chlív téhož autora. Ironická, na paradoxech založená variace na antickou látku zobrazuje velkého hrdinu v malých poměrech a v malé době, jemuž nezbývá než rezignovat a místo hrdinských činů odejít vydělávat jako atrakce do cirkusu… Uměřená, stylově čistá inscenace je postavena na precizně vyloženém a interpretovaném slově, představitel Herkulova tajemníka Polybia Karel Stuchlík ml., suplující nenásilného průvodce záludnostmi antických motivů a zákonitostí, je příznačně také dramaturgem kusu; podařilo se mu uhlídat srozumitelnost motivů, přehlednost motivací postav i kontinuitu příběhu. V úsporné scéně Hany Stuchlíkové se odehrávají výstupy přesně režijně vystavěné, jejichž kvalita je přímo úměrná talentu a řemeslným dovednostem účinkujících; mezi nimi vynikají Petr Firbas jako Augiáš, Vojtěch Polák jako Fyleos a Luboš Doležal jako Herkules. Doslova každý má svůj parádní výstup – a i když je to sympatické, méně by bylo více a proporcím a stravitelnosti inscenace by prospělo zkrácení. Dürrenmattův Herkules a Augiášův chlív DS J. K. Tyl Josefův Důl byl doporučen do programu Krakonošova divadelního podzimu ve Vysokém nad Jizerou.

Humoristická fantasy Maškaráda Terryho Pratchetta (a vynikajícího překladatele Jana Kantůrka), osmnáctá mezi Zeměplochami a čtvrtá s čarodějkami v hlavních rolích, nabízí propracovaný fikční svět, přesně konturované svérázné postavy a vtipný příběh vycházející z ikonického Fantoma opery. Dramatizace Stephena Briggse zachovává původní příběh i jeho vlastnosti; atraktivní pro případné inscenátory je mimo jiné okouzlení operou, potažmo divadlem jako takovým, a více než malé množství humoru. Barevný, dynamický tvar režisérky Marie Brtkové-Trunečkové nezapírá inspiraci slavnou inscenací Divadla v Dlouhé, mezi jeho velká plus patří např. představitelky Bábi Zlopočasné (Jana Vodseďálková) a Stařenky Oggové (Magdalena Bartoňová), ženské kostýmy z dílny Ivy Růžičkové a hudba Adama Bartoně a jím vedený orchestr (hudebně-pěvecké číslo Raz dva tři, á dva tři je mistrovské). Celek však vykazuje příliš mnoho nedodělků, nedaří se zejména v davových scénách a dvouapůlhodinová stopáž je vražedná.

Dramatizace Wildeova Strašidla cantervillského Romana Vencla posunula klasický příběh do současnosti, těží ze střetu rozdílných světů – světa duchů a světa lidí, světa služebných a světa novodobé šlechty, ale hlavně kulturního střetu anglického a amerického. V Josefově Dole ji uvedl divadelní soubor TJ Sokol Roprachtice v režii Roberta Pechy a bohužel si s ní spíše neporadil. Viděli jsme pohádku o trochu podivném osvobození jednoho strašidla, v níž mnohé účinkující, dospělé i dětské, svazovala tréma. Nejpřesnější byla Milena Nosková v roli paní Umneyové.

Druhou zúčastněnou inscenací DS Vojan Mladá haluz z Desné na letošním Josefodolském divadelním jaru byl Kyanid o páté Pavla Kohouta. Předloha vznikla v roce 1996 jako adaptace novely Tecie Werbowski Zeď mezi námi, debutující režisér Lukáš Frydrych toto komorní drama dále upravil, a to šťastně – z množství témat akcentoval autorský a lidský parazitismus, otázku oprávněnosti a přiměřenosti pomsty a váhu autentického kontra zprostředkovaného svědectví. Inscenace je hereckým koncertem Vlaďky Koďouskové v roli „autorky jediného románu“ Zosie a Ivy Halamové v roli Iréne, dcery její nejlepší přítelkyně, jež zahynula za Varšavského povstání a jejíž dědictví bylo, zdá se, ukradeno… Účtování dam je velmi dramatické, pracuje s až detektivním dávkováním tajemství a výbornou atmosférotvornou hudbou. Tvůrci nezjednodušují, nevynášejí jednoznačné morální soudy – a tak vybroušený tvar, který trvá necelou hodinu, dlouho doznívá a u diváků vzbudil vášnivé diskuse nikoliv o kvalitě inscenace (která je nesporná), ale o tématech v ní obsažených. Kyanid o páté souboru Vojan Mladá Haluz z Desné byl nominován do programu Krakonošova divadelního podzimu ve Vysokém nad Jizerou.

Základní problém inscenace Camolettiho komedie Na správné adrese v režii Jiřího Šolce a v podání Lučanského spolku divadelního pojmenoval kolega Karel Vlček jako „snahu inscenovat pikantní francouzskou komedii jako hrubozrnný německý humor“. Všechny situace, v předloze přesně a rafinovaně stavěné na sledu nedorozumění, záměn a omylů, jsou hrány od začátku až do konce o sexu. Účinkující – pánové o něco více než dámy – nastupují s rasantní energií, kterou drží na stejné hladině, takže upadají do ukřičeného stereotypu, k tomu jsou všichni nekonkrétní a zaměnitelní – a tak se lehká múza mění ve svou buranskou až vulgární verzi, v níž doslova není k poznání.

Pohádka Královnina touha mladého souboru NOPOĎ o touze po mateřství, jež je naplněna za neúměrnou cenu, stojí na nepříliš povedené dramatizaci Spravedlivého Bohumila Boženy Němcové. Nedostatky textové předlohy však režisérská dvojice Radek Kalina a Lucie Kroupová vyvážila záměrně budovanou hororovou atmosférou a podmanivými, z rituálů vycházejícími mimoslovními akcemi (např. skrze tanec znázorněný posun od lásky milostné k lásce rodičovské).

Závěr patřil RySKu čili Rynoltickému ochotnickému spolku kultury a Příběhu jedné stěny autora a režiséra Michala Vaňka. Lyrická komedie s dramatickými prvky byla jevištním ztvárněním hrabalovského pábení, odehrávala se v mikrosvětě rynoltického nádraží, kam zavítají malíř pokojů a malíř krajinář a skrze vzájemnou výměnu zkušeností a vyprávění svých příběhů demonstrují rozdílný přístup k životu. Mluví o tom, co je v životě důležité, co si počít se zdí odrážející historii místa (zachovat či zabílit?), po příjezdu fešné cyklistky je rozvíjena metafora duše, to vše nevzrušivě, slovy výpravčího – „jasně, v pohodě“. Společné existování všech účinkujících na jevišti je však velmi příjemné a sympatické.

Vyhlašovatelem Josefodolského divadelního jara je SČDO, pořadatelem soubor J.K. Tyl Josefův Důl s podporou Libereckého kraje, Obce Josefův Důl, Nadace Preciosa a dalších. Dík patří zejména místním, jejichž péče je nadstandardní a k tomu dokážou každý rok přijít s něčím novým. Letos si např. můžete na http://www.divadlojosefuvdul.cz/jdj-2023/ přečíst v závěrečném Kukátku, jak Lukáš Frydrych a Radim Podrazký zachytili průběh rozprav souborů s porotou. Díky a nashle za rok.

Josefodolské divadelní jaro 2023 – výsledky

Čestná uznání

Čestné uznání Vlaďce Koďouskové za režii a výpravu inscenace Sněhová královna DS Vojan Mladá haluz Desná

Čestné uznání dětské části souboru DS Vojan Mladá haluz Desná za role v inscenaci Sněhová královna

Čestné uznání Janě Kouřilové za režii inscenace Ach, ta něha našich dam! DS Smrž

Čestné uznání DS Smrž za výpravu inscenace Ach, ta něha našich dam!

Čestné uznání Janě Staňkové za úpravu textu Je úchvatná! pro inscenaci SDO Máj 1867 Tatobity

Čestné uznání Karlu Stuchlíkovi ml. za dramaturgii inscenace Herkules a Augiášův chlív DS J. K. Tyl Josefův Důl

Čestné uznání Karlu Stuchlíkovi za režii inscenace Herkules a Augiášův chlív DS J. K. Tyl Josefův Důl

Čestné uznání Haně Stuchlíkové za výpravu inscenace Herkules a Augiášův chlív DS J. K. Tyl Josefův Důl

Čestné uznání Luboši Doležalovi za roli Herkula v inscenaci Herkules a Augiášův chlív DS J. K. Tyl Josefův Důl

Čestné uznání Vojtěchu Polákovi za roli Fylea v inscenaci Herkules a Augiášův chlív DS J. K. Tyl Josefův Důl

Čestné uznání Mileně Noskové za roli paní Umneyové v inscenaci Strašidlo cantervillské DS TJ Sokol Roprachtice

Čestné uznání Jiřímu Markalousovi za hudbu k inscenaci Kyanid o páté DS Vojan Mladá haluz Desná

Čestné uznání Jarce Petržílkové za roli Jacqueline v inscenaci Na správné adrese Lučanského spolku divadelního

Čestné uznání Lucii Kroupové za roli Královny Štěpány v inscenaci Královnina touha divadla NOPOĎ

Čestné uznání Markétě Weberové za roli Dorky v inscenaci Královnina touha divadla NOPOĎ

Čestné uznání divadelnímu spolku RySK za kostýmy v inscenaci Příběh jedné stěny

Čestné uznání divadelnímu spolku RySK za společné bytí v inscenaci Příběh jedné stěny

Čestné uznání za inscenaci Ach, ta něha našich dam! DS Smrž

Čestné uznání DS J. K. Tyl Josefův Důl za inscenaci Herkules a Augiášův chlív

Ceny

Cena Petru Firbasovi za roli Augiáše v inscenaci Herkules a Augiášův chlív DS J. K. Tyl Josefův Důl

Cena Janě Vodseďálkové za roli Bábi Zlopočasné v inscenaci Maškaráda aneb Fantom opery DS Krakonoš Vysoké nad Jizerou

Cena Magdaleně Bartoňové za roli Stařenky Oggové v inscenaci Maškaráda aneb Fantom opery DS Krakonoš Vysoké nad Jizerou

Cena Adamu Bartoňovi za hudbu a hudební nastudování inscenace Maškaráda aneb Fantom opery DS Krakonoš Vysoké nad Jizerou

Cena Orchestru DS Krakonoš Vysoké nad Jizerou za hudební interpretaci v inscenaci Maškaráda aneb Fantom opery

Cena Lukáši Frydrychovi za úpravu a režii inscenace Kyanid o páté DS Vojan Mladá haluz Desná

Cena Vlaďce Koďouskové za roli Zofie v inscenaci Kyanid o páté DS Vojan Mladá haluz Desná

Cena Ivě Halamové za roli Iréne v inscenaci Kyanid o páté DS Vojan Mladá haluz Desná

Cena Lukáši a Petře Frydrychovým za scénu inscenace Kyanid o páté DS Vojan Mladá haluz Desná

Cena Janě Králové za nejlepší herecký výkon přehlídky v roli vdovy v inscenaci Ach ta něha našich dam! DS Smrž

Cena Karlu Stuchlíkovi za kontinuální a důslednou náročnou dramaturgii souboru J. K. Tyl Josefův Důl

Cena DS Vojan Mladá haluz Desná za inscenaci Kyanid o páté

Doporučení do programu Popelky Rakovník – DS Vojan Mladá haluz Desná – Sněhová královna

Doporučení do programu Krakonošova divadelního podzimu ve Vysokém nad Jizerou – DS Smrž – Ach, ta něha našich dam!

Doporučení do programu Krakonošova divadelního podzimu ve Vysokém nad Jizerou – J. K. Tyl Josefův Důl – Herkules a Augiášův chlív

Nominace do programu Krakonošova divadelního podzimu ve Vysokém nad Jizerou – DS Vojan Mladá haluz Desná – Kyanid o páté

Autor: Petra Richter Kohutová