Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Konference Umění do lavic

Konference Umění do lavic Autor: Nipos.cz

Vážení přátelé, zveme vás na konferenci Umění do lavic? Dětské umělecké aktivity jako cesta k trvalému zájmu o kulturu a umění, která se uskuteční ve dnech 4.-5. května 2022 v Galerii Středočeského kraje (GASK) v Kutné Hoře. Konference se koná pod záštitou ministra kultury ČR a je akreditována MŠMT ČR.


Budeme se zabývat otázkami: Jaký význam mají umělecké předměty pro školu? Jaké jsou jejich metody, co mají společného a v čem se liší?

Chceme poznat a hlavně zažít, jak funguje výchova v různých oborech umění na ZŠ (hudební, výtvarná, dramatická, taneční a pohybová, filmová a audiovizuální výchova + tradice a folklor ve škole). Nejprve se seznámíme s tím, jak se nyní daří jednotlivým oborům na školách a s čím se aktuálně potýkají. A protože se umění nejlépe vstřebává zážitkem, na vlastní kůži si vyzkoušíme jednotlivé obory pod vedením samotných pedagogů či lektorů zajímavých oborových projektů.

Vedle formálního vzdělávání se budeme zabývat také současným stavem dětských uměleckých aktivit v jednotlivých oborech, tedy otázkami neformálního uměleckého vzdělávání.

Během druhého dne konference proběhnou Site-specific dílny, které budou vázané na originální prostředí kutnohorského GASKu, nabídnou multižánrové vazby, jak lze jedno téma uchopit různými druhy umělecké tvorby. Konference „Umění do lavic?“ je příležitostí načerpat novou inspiraci nejen do výuky vlastního oboru, ale „hozenou rukavicí“ vyzkoušet si něco nového, přesahy do oborů jiných.

Konference je určena zejména pedagogům ZŠ, pracovníkům s dětmi a mládeží a studentům pedagogiky. Vítáni jsou učitelé všech typů škol včetně ZUŠ, umělci, zástupci kulturních institucí a organizací a všichni další zájemci o poznání uměleckých oborů i možných nových mezioborových inspirací.

Program, registraci a další informace naleznete zde: https://konference.nipos.cz/…-deti-umeni/

Termín uzávěrky registrace: 6. dubna 2022

Účastnický poplatek: 850 Kč

Ubytování si zajistí i hradí každý účastník sám. Na základě přihlášky zašleme pouze nabídku možností ubytovacích služeb v Kutné Hoře.

Autor: Amaterská Scéna