Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Krajanské divadlo popáté v Libici

Z představení Nájemníci Autor: M. Čejka

Za významnou kulturní událost letošního podzimu v Libici nad Cidlinou je možno považovat návštěvu českých krajanů z chorvatského Daruvaru. Divadelní skupina Sebranka České besedy 1 přijala pozvání od zdejšího DS Vojan, a jejich hra Nájemníci byla zařazena do programu 20. ročníku přehlídky Libický divadelní podzim 2021. Krátkým ohlédnutím do nedávné historie lze zjistit, že krajané sem přijeli už popáté. A libický soubor navštívil krajany v Chorvatsku od roku 1996 už sedmkrát.


Pro diváky byla v sobotu 23. října 2021 v libickém kulturním domě připravena hra plná nečekaných záměn, situačního i slovního humoru, navíc se satirickými prvky. Součástí představení byl i neplánovaný pád jednoho herce do hlediště, naštěstí dopadl dobře a ve chvilce hra pokračovala dál. Komedie měla velký úspěch i u libického publika, které odměnilo herce potleskem na otevřené scéně. Ostatně dlouhý vděčný potlesk a závěrečných pět opon má také svoji jasnou vypovídací hodnotu. Skvělou atmosféru představení podpořila svoji návštěvou chorvatská velvyslankyně Ljiljana Pancirovová. V kulturním domě ji přivítal vedoucí DS Vojan Jaroslav Vondruška a libická starostka Iveta Myšková. Všichni tři úvodem představení pozdravili přítomné a popřáli souboru hodně úspěchů.

„Opravdu mám velkou radost z výkonu daruvarských ochotníků. Rozdávají radost a skvělou zábavu, patří jim velké poděkování. Rovněž s uznáním oceňuji dlouhodobé přátelské vztahy mezi zástupci českých krajanů a libickým divadelním spolkem,“ uvedla kromě jiného velvyslankyně. V dalších neformálních rozhovorech po představení pak diplomatka projevila zájem o historii libického spolku. Rovněž ji velice zaujaly dávné události spojené se slavníkovskou Libicí. Krajané v průběhu své návštěvy nejprve zavítali se svojí komedií do Chlumce nad Cidlinou a prohlédli si Pardubice. Libický spolek jim ještě v sobotu zorganizoval návštěvu památek města Kolína. Krajany tady především zaujala perla gotického stavitelství, chrám sv. Bartoloměje. Na závěr výletu si dokonce všichni zazpívali známou lidovku Kolíne, Kolíne. Svoje pocity vyjádřila na závěr za všechny vedoucí krajanského zájezdu Libuše Stráníková: „Moc ráda bych poděkovala libickým ochotníkům za milé přijetí. Cítili jsme se tady po všech stránkách jako doma. A publikum bylo taky skvělé. Věřím, že se brzy setkáme u nás v Daruvaru“ !

Program Libického divadelního podzimu však pokračoval i v neděli 24. října. 1. neratovická divadelní společnost přivezla dětem pohádku Popelka. Podle ohlasu se představení malým divákům líbilo.

V Republice Chorvatsko nyní žije přibližně 9640 obyvatel hlásících se k české národnosti. Mnozí z nich jsou členy různých krajanských spolků. V současnosti existuje třicet Českých besed. Jejich zastřešujícím sdružením je Svaz Čechů v Republice Chorvatsko, který vznikl již v roce 1921 a má své sídlo v Daruvaru. Krajané vyvíjejí různorodé kulturní činností. Nejpočetnější jsou pěvecké a taneční folklórní soubory, dechovky, pěvecké sbory a divadelní skupiny.

Autor: Milan Čejka