Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Mezinárodní festival Zdarzenia

Autor:

Malebné polské město Tczew se každoročně na několik dní stává centrem divadla a výtvarného umění. Hostí totiž mezinárodní festival Zdarzenia, na kterém svá divadelní a výtvarná díla prezentují studenti a absolventi vysokých uměleckých škol.


Festival se koná každoročně začátkem září. Ráda bych v tomto příspěvku zavzpomínala na loňský, jedenáctý ročník tohoto uměleckého klání, na kterém se představil i THeatr ludem z Ostravy. S inscenací Narozeniny byl zařazen do hlavní soutěžní linie a byl tak jediným zástupcem v této linii z České republiky.

Festival Zdarzenia je festivalem především studentské tvorby, je otevřen site – specific projektům, výtvarným objektům, veřejným instalacím studentů výtvarných oborů a loutkovým inscenací, tanečním a ohybovým inscenacím i takzvaným alternativním inscenacím studentů divadelních oborů.

Důležitým faktorem působícím na všechny přítomné tohoto festivalu je genius loci města Tczew. Snad přímořský vzduch Baltského moře, blízkost přístavního města Gdaňsk, patina města nebo park přímo u Visly, dodávají festivalu poněkud zvláštní až melancholický nádech. Nemohu opomenout fakt, že se v Tczewu nenachází jediný regulérní divadelní prostor. Místy pro vytvoření divadelních prostor se staly školy, kulturní domy nebo továrny. I z venkovních pouličních zákoutí Tczewu se vytvářely malinké divadelní prostory, které ladily s uměleckým zaměřením představení nebo performance. V těchto případech většinou prostor nebo onen duch místa fungoval dokonale a došlo k absolutnímu sepjetí inscenace s místem. Při divadelní skeči A small passion in other words a story about Jesus Christ´s, která byla situována do malého dvora mezi oprýskanými domy v zapadlé uličce města, působil prostor i způsob herectví a zvolené divadelní prostředky doslova mysticky. Bohužel ne vždy se nedivadelní prostory podařilo upravit s dostatečně divadelně vybavit. Občas se stalo, že představení těžce komunikovalo s divákem. Z takových bych zmínila provokativní italské představení Bad people in Gautanamo, které přímo volalo po jiném prostoru a tak divákovi nezbylo než soucítit s herci. Samozřejmě nemohu vše klást na vinu prostoru, ale pravdou stále zůstává, že velký neosobní prostor, ubral tomuto představení kus autenticity.

Program festivalu je každoročně sestavován známými polskými divadelníky, divadelními kritiky a výtvarníky. Theatr ludem svou inscenaci Narozeniny měl možnost zahrát industriálních prostorách. Tyto prostory však nebyly dostatečně divadelně vybaveny a tak se herci museli vyrovnávat s provizorními a nestandardními podmínkami pro tuto bizarní divadelní grotesku. Čtyři protagonisté však dokázali s nevstřícným prostorem se ctí „poprat“ a nabídli divákovi pokřivený obraz dnešní společnosti. Témata sobectví, egoismus, lidská přetvářka a zároveň velká hra byla z představení čitelná. Občas stačí jen prosté, správně vyslovené: “Dobrou chuť“, aby lidé došli k poznání. Z představení čišela pozitivní energie, místy se však na chvíli vytrácela spontaneita a ona vnitřní radost ze hry.

Také studenti DAMU, jako hosté festivalu, zde představili svou tvorbu. Přijali hostování s inscenací Pohádky pro nehodné děti na motivy knihy Jacques Préverta. Toto představení nebylo zařazena mezi soutěžní.

Velice kontroverzní inscenací se stal Beckett, v podání Íránce Mehdi Farajpoura, který velice pomalu, tiše a bolestivě nasával atmosféru Beckettových textů. Tělo zpomaleně se pohybující, které bylo celé omotané provázkem, se křečovitě komíhalo uprostřed davu lidí. Stále se opakující nahrávka s podivnými zvuky nastolovala náladu zmatenosti a úplné prázdnoty. Bohužel pocity trýznivosti byly pro všudypřítomné mnohdy nesnesitelné a z inscenace, která neměla začátek ani konec se pro mne osobně stala pouhá skrumáž nepopsatelných doj­mů.

Na festivalu nechybělo ani černé divadlo. Přivezl je španělský soubor v kombinaci se stínohrou a projekcí. Představení se jmenovalo Cuttlas, anatomy of cowboy. Za zmínku rozhodně stojí inscenace A simple story, v níž dokázal loutkovodič Mateusz Tymura, absolvent státní divadelní akademie Aleksandera Zelwerowicze ve Varšavě – Fakulty loutkového divadla v Bialystoku ve spolupráci s Magical Lighthouse naprosto brilantně oživit svítící maroinetu. Za inscenaci získal cenu poroty. Další cenu poroty také získalo představení Bang – Bang.

V průběhu přípravy na mezinárodní festival Zdarzenia, také probíhaly dva workshopy. První den přehlídky mohli diváci zhlédnout výstupy z těchto dílen. První se uskutečnil pod vedením Tomáše Žižky a pod názvem Genius Gedanus loci, vyprávěl příběh o městě Tczew, jeho historii, dominantách a atmosféře. Druhý workshop byl zaměřen na italskou commedii dell arte, kde se nejen účinkující, ale také diváci dozvídali o tomto fenoménu. Byli předvedeny jak typy postav z commedie dell arte – Brighella, Pantalone, Zanni, tak také základní situace a konflikty mezi postavami. Vedle hlavního divadelního programu vytvářel svou pevnou linku program tvořený vernisážemi, happeningy. Doprovodný program nabízel filmovou projekci, jejíž název Zlatý věk české loutkové animace odpovídal i obsahu filmového dokumentu. Ten byl vytvořen speciálně pro tento festival. Nesnižoval se tím však důraz festivalu, jenž byl kladen především na divadlo a výtvarné instalace v nevýstavních prostorách. To vše dohromady umožnilo mladým přítomným umělcům načerpat nové síly, uměleckou inspiraci a také si alespoň krátce odpočinout. Touha přítomných po vzájemné inspiraci byla zcela naplněna, a to díky mladým polským organizátorům a studentům uměleckého managementu, díky tomuto mezinárodnímu setkání.

Stánky festivalu zde >>>

Autor: Michal Drtina