Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Nový Bor po 36.

Z představení Tři kmotřinky Autor: archiv přehlídky

Krásné novoborské divadlo řadu let, vždy začátkem června, otevírá své jeviště pro amatérské soubory dospělých hrajících pro děti. Letos se uskutečnil už 36. ročník oblastní postupové přehlídky.


Je to jedna z přehlídek, která má tradici a netrpí nezájmem divadelníků ani neúčastí souborů, a tak jsme tu viděli šest představení, pět soutěžních. Pořadatelé divadelní program a rozborové semináře pravidelně doplňují o Dětský den se spoustou atrakcí a také o tematický seminář pro zájemce z řad hrajících souborů. Letos to byl herecký seminář a zúčastnilo se ho kolem šestadvaceti seminaristů, které vedl Jaroslav Kodeš. V přehlídkové porotě pak zasedli František Zborník, Renata Grolmusová a Eva Kodešová.

V letošním roce jsem měl možnost vidět v oblasti divadla pro děti celý program tří přehlídek. A jestliže se v programu těch prvních dvou nenašla ani jedna inscenace, která by překonala kvalitativní průměr několika posledních let, v Novém Boru byly celkové výsledky o poznání zajímavější. Ne že by se jednalo o inscenace prosté problémů, přesto přinejmenším dvě inscenace tento průměr výrazně překročily.

Divadelního souboru Vojan Desná – Mladá Haluz zaznamenáváme v posledních letech, jak se kvalita jeho inscenací posouvá kupředu. Je to bezesporu zásluha Vlaďky Koďouskové a jejích spolupracovníků, že soubor plný dětí a mladých lidí herecky i inscenačně roste. Do Nového Boru soubor přivezl, vlastní adaptaci filmového rodinného muzikálu Ať žijí duchové. Viděli jsme představení plné humoru, energie, milých až naivistických nápadů, představení, které přehledně a s dostatečným rytmem sdělilo příběh i tezi, že citlivé a nesobecké jednání party dětí dokáže zdánlivě nemožné. Zaplněné hlediště divadla této inscenaci hodně a dlouze aplaudovalo.

1. neratovická divadelní společnost je už velmi tradičním účastníkem novoborské přehlídky. A účastníkem nadmíru úspěšným, neboť soubor vždy přiváží inscenace, které mají osobitou tvář i atmosféru. Nejinak tomu bylo i letos. Miroslav Král, režisér a vedoucí souboru, si výrazně upravil původní pohádku Boženy Němcové – Václava Tomšovského Tři kmotřinky. Příběh o dívce, která plakala perly, posunuje do roviny až metafyzické, do roviny sváru křesťanství s pohanstvím. Inscenace je plná metafor, nádherných výtvarných znaků a symbolů, až se ptáme, je to ještě pro děti? Odpověď zní, ale ano, neboť režisér provází diváky dějem emočně, prostřednictvím výrazné scénické hudby, nádherných kostýmů, tajůplné scénografie, i kvalitních hereckých výkonů. Forma inscenace je víc jak dokonalá, promyšlená, vpravdě režisérská, ale drobné rezervy nacházíme v činoherním výkladu některých situací.

Jestliže jsem vypíchl z programu přehlídky tyto dvě inscenace, pak je to proto, že získaly od poroty doporučení na Popelku Rakovník 2018. Ale ani zbylé tři nejsou k zahození. Vyprávění Víly času, DS Hraničář Rumburk, přineslo milé herecké výkony a kultivovanou podívanou. Červená Karkulka od HRAjeto Nový Bor je jarmareční představení určené do venkovního prostoru, kde je nutno improvizovat, upoutat diváka výrazným herectvím. A to se souboru daří nadmíru. Představení** „O Myrtě“ je absolventské představení žáků ze ZUŠ v České Lípě**, které se trochu vymyká regulím přehlídky. Nicméně i zde bylo o čem hovořit.

K referenci o přehlídce patří ještě dodat, že celou přehlídku konferoval – provázel – Král Jaroslav 1. – respektive Jaroslav Střelka v roli krále, který nás i soubory vítal v divadle, předával drobné dary a vyhlašoval vítěze i oceněné. Velmi dobrý výkon, pane Králi Jaroslave. Vám, i hlavnímu pořadateli Janu Horčičkovi patří velké poděkování. Tak za rok, přátelé.

(V příloze fotografie z inscenace Tři kmotřinky, foto archiv přehlídky – pozn. red.)

Autor: Jaroslav Kodeš

Přílohy:

Tri-kmotrinky-2-k7038