Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Plnoleté Lounské divadlení zbarvené do žlutomodra

NOTDIS (Nová turnovská divadelní scéna) - Barbora: Kresby z Ještědí Autor: Milena Syrovátková

Lounské divadlení pořádá Vrchlického divadlo ve spolupráci s Rádobydivadlem Klapý a generálním sponzorem Ekostavby Louny. Letos proběhlo ve dnech 17. - 20. března 2022, viděli jsme pět představení (dvě původně plánovaná, Pohádka o Popelce z Neratovic a postoloprtská komedie Ťuk ťuk, odpadla, turnovská scéna změnila titul). Nálada byla zabarvena do žlutomodra, diváci měli možnost přispět na sbírku DS Adra Chomutov.


Přehlídku zahajoval ve čtvrtek koncert Zpíváme pro Ukrajinu, který dvojjazyčně uváděly dobrá duše přehlídky Milena Syrovátková a lounská tvář pomoci Ukrajině Kristýna Maťáková. Zněly písně folklórní i umělé – a Krylova Bratříčka zavírajícího vrátka na závěr vestoje zpívalo celé hlediště.

Divadelní nabídka byla velmi různorodá. Viděli jsme představení mladých pro mladé (Malis Libochovice – Za prkennou ohradou) i seniorské uskupení s výpovědí o různorodosti času (Proměna Praha – Čas pro život), mladé autorské divadlo s porozuměním pro klasiku 19. století (notdis čili Nová turnovská divadelní scéna – Barbora: Kresby z Ještědí), nastupující generaci zavedeného souboru, hledající svou cestu v interpretačním divadle (Jirásek Česká Lípa – Sartre: S vyloučením veřejnosti) a zkušený soubor s klasickou satirickou komedií (Klouzák Postoloprty – Gogol: Revizor).

Při tvorbě inscenace na námět poetického komiksu Pavla Čecha Tajemství ostrova za prkennou ohradou o světě chlapectví, v němž se přátelství stvrzuje krví, a o průletu životem na prahu smrti se sešli principál Rádobydivadla Klapý Ladislav Valeš v roli dramatizátora a režiséra a tři členové mladého souboru Malis Libochovice, Štěpánka Cimrmanová, Kristián Valeš a Štěpán Belžík. Výsledkem jejich práce byla čtyřicetiminutovka nabitá nápady, v rámci níž se účinkující učili zkratkou charakterizovat postavy, ovládat prostor, rozpracovávat situace, pracovat s rekvizitou… Trochu na škodu byla klipovitost a překotnost ve střídání akcí. Ladislav Valeš získal čestné uznání za dramatizaci, všichni tři herci čestné uznání za souhru – a za zvláštní zmínku stojí, že účinkující dokázali během několika málo minut umlčet a zaujmout pubertální publikum.

Proměna Praha je soubor dříve narozených, předlohu inscenace Čas pro život napsala v době covidové režisérka Helena Kubů vesměs ve formě dialogů (aby bylo možno zkoušet v málo lidech ve spartánských podmínkách), navíc ji proalternovala tak, aby bylo možno hrát i v případě nemoci a jiných komplikací. Inscenace se už objevila na Orlické masce a v okleštěné podobě na Kaškově Zbraslavi, uvedení v Lounech potěšilo důsledností v přístupu k tématu, a to i ve výtvarném pojetí (jeviště bylo zaplněno hodinami všech možných tvarů, účinkující se sami stávali hodinami v přechodech mezi jednotlivými dialogy). V debatě po představení se mluvilo zejména o rozdílech mezi časem životním a časem divadelním a o možnostech, jak rozbít jistou stereotypii v rytmu inscenace, Helena Kubů se souborem Proměna získala čestné uznání za volbu tématu.

Notdis čili Nová turnovská divadelní scéna, dříve působící pod názvem Kámoš Drámoš, letos slibovala variaci na poeovská témata – nakonec uvedl v komorním prostoru, s diváky na jevišti, představení Barbora: Kresby z Ještědí, v němž kombinoval povídku Karolíny Světlé Nebožka Barbora z roku 1872 s ukázkami z milostné korespondence autorky s Janem Nerudou. Posluchači prvního ročníku herectví DAMU Viktorie Hrachovcová a Vojtěch Franců s pomocí úpravkyně Lucie Cvrčkové zvolili za hlavní téma vzájemnost a lásku až za hrob mezi dvěma vyděděnci, Barborkou a Matějem, v opozici k nenaplněné lásce Karolíny a Jana a pojednali ji vysoce kreativním způsobem. Krása slova byla v rovnováze s minimalistickou, přitom přesně vystavěnou akcí, využívány postupy dramatické výchovy, ve výtvarné složce hrál kontrast mezi příběhem z 19. století a „OBI stylem“ (v kostýmech unisex současné teplákové oblečky a pevné boty, ve scéně modrá stavební plachta, polystyrenové desky a pestrobarevné nafukovací balónky – vše využito na mnoho způsobů; do srdcí diváků se zapsalo zejména „stavění domečku“), ve zvukové složce fungoval kontrast pasáží na mikrofon a ztišených hlasů. Oba účinkující jsou na sebe nadstandardně napojeni, představení probíhalo maximálně soustředěně, hrál každý detail, každé gesto, každý pohled. Lehká pochybnost se vznášela nad použitím stínohry, sofistikovaností světel či mírou zveřejnění Barčiny nemoci. Byly uděleny ceny za herecký výkon oběma účinkujícím a souboru čestné uznání za tvořivý přístup k povídce Karolíny Světlé, notdis také obdržel cenu za inscenaci a doporučení na Mladou scénu v Ústí nad Orlicí.

Jirásek Česká Lípa, respektive čtveřice představitelů jeho nastupující generace, povýšila z herce na režiséra Štěpána Kňákala a uvedla aktovku Jeana-Paula Sartra S vyloučením veřejnosti, jeden z pozoruhodných textů francouzského existencialismu, s výrazným sdělením („Peklo jsou ti druzí“), přesnou výchozí situací a pevně konturovanými postavami. Štěpán Kňákal v úzké spolupráci s dramaturgem Lukášem Křížkem textu porozuměl a obratně ho upravil, tři vzájemně se mučící hříšníky uvrhl do bílého prostoru organizovaného do arény (diváci sedí ze tří stran a umocňují klaustrofobický pocit – v Lounech řešeno usazením diváků na jeviště), jednotlivé situace přesně vyložil a podařilo se mu je za výrazné spolupráce herců vybudovat a zároveň dávkovat informace a odhalovat tajemství postav postupně tak, aby napětí během pětasedmdesáti­minutového představení stoupalo – a vrcholilo před závěrem zoufalým smíchem všech. Navzdory tomu, že tu a tam zůstávají emoce více ve slovech a ještě není zcela zřetelná linie zapomínání světa na mrtvé, jednalo se jednoznačně o jeden z nejvýraznějších zážitků Lounského divadlení. Navíc debata s tvůrci ukázala, že inscenaci vnímají stále jako otevřený tvar a práci na ní jako proces premiérou nekončící. Byla udělena cena za herecký výkon Vítovi Šťastnému, dále čestná uznání Kristýně Kňákal Brožové a Tereze Šťastné za herecký výkon a Štěpánu Kňákalovi za režii a scénu. Do České Lípy putovalo také čestné uznání za inscenaci a doporučení do programu Divadelního Pikniku Volyně.

ĎAS Klouzák Postoloprty váhal, zdali má za dané geopolitické situace Gogolova Revizora vůbec hrát – ale nakonec jeho členové vygooglili, že Gogol se narodil na Ukrajině a že se prokazatelně neúčastnil posledních ruských prezidentských voleb, takže v podstatě za nic nemůže… Aktuálnost výpovědi o omezenosti, hlouposti a zkorumpovanosti moci je v těchto dnech výraznější než kdy jindy, „Klouzáci“ ji hrají s výraznou nadsázkou jako buranskou testosteronovou komedii, zkrácenou a upravenou svým lidem na míru (všechny postavy jsou v podstatě vrstevníci vyššího středního věku, škrtům padl za oběť nejen doktor Hübner a školní inspektor, ale i Osip, naopak připsána byla role obecní cikánky, Dobčinskij a Bobčinskij plní funkci vyvolávačů oslovujících v předělech publikum…). Víceméně sousedská inscenace na závěr přehlídky potěšila – a tak bylo souboru porotou uděleno čestné uznání za bytostné existování na jevišti a publikem cena diváka.

Porota pracovala ve složení Petra Richter Kohutová, Veronika Týcová a Jana Stejskalová, tajemníky byli Lenka Svobodová Šťastná a Jan Kaška. V rámci nedělního vyhlášení výsledků jsme viděli již tradičně Anatola Svahilce, byla rozpečetěna pokladnička Adry s příspěvky účastníků přehlídky na pomoc Ukrajině (vybralo se přes 36.000,– Kč). Lounské divadlení potěšilo nejen divadlem…

Výsledky Lounského divadlení 2022

Čestná uznání

Ladislavu Valešovi za dramatizaci předlohy inscenace Za prkennou ohradou souboru Malis Libochovice

Štěpánce Cimrmanové, Štěpánu Belžíkovi a Kristiánu Valešovi za souhru v inscenaci Za prkennou ohradou souboru Malis Libochovice

Heleně Kubů a souboru Proměna za volbu tématu inscenace Čas pro život

Souboru Notdis za tvořivý přístup k povídce Karolíny Světlé Nebožka Barbora

Kristýně Kňákal Brožové za herecký výkon v roli Ines Serrano v inscenaci S vyloučením veřejnosti DK Jirásek Česká Lípa

Tereze Šťastné za herecký výkon v roli Estelle Rigault v inscenaci S vyloučením veřejnosti DK Jirásek Česká Lípa

Štěpánu Kňákalovi za režii a scénu inscenace S vyloučením veřejnosti DK Jirásek Česká Lípa

Souboru Klouzák Postoloprty za bytostné existování na jevišti v inscenaci Revizor

Čestné uznání divadelnímu klubu Jirásek Česká Lípa za inscenaci S vyloučením veřejnosti

Ceny

Viktorii Hrachovcové za herecký výkon v inscenaci Barbora: Kresby z Ještědí souboru notdis

Vojtěchovi Franců za herecký výkon v inscenaci Barbora: Kresby z Ještědí souboru notdis

Vítovi Šťastnému za herecký výkon v roli Josepha Garcina v inscenaci S vyloučením veřejnosti DK Jirásek Česká Lípa

Souboru Notdis za inscenaci Barbora: Kresby z Ještědí

Doporučení na Mladou scénu Ústí nad Orlicí: Notdis – Barbora: Kresby z Ještědí

Doporučení na Divadelní Piknik Volyně: DK Jirásek Česká Lípa – S vyloučením veřejnosti

V příloze fotografie M. Syrovátkové z inscenace Notdis – Barbora: Kresby z Ještědí a z inscenace DS Jirásek Česká Lípa – S vyloučením veřejnosti.

Autor: Petra Richter Kohutová

Přílohy:

276150432-454168876497219-4180415633507890711-n-53hpa 276054342-499211181650015-408903080183565040-n-ffy1h 275948269-1122041255275535-687505021594237234-n-1--sc1tp 275968550-392603616033793-2205745488942839984-n-q5r4i