Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

POPELKA Rakovník, čtěte KUKÁTKO

Popelka Rakovník Autor: archiv přehlídky

Ve dnech 2.–6. listopadu 2016 se v Kulturním cen­tru a v Tylově diva­dle v Rakov­níku usku­teční XXXV. roč­ník celostátní pře­hlídky ama­tér­ského čino­her­ního diva­dla pro děti. Přehlídku z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury a pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana pořádá NIPOS ve spolupráci s dalšími partnery. I letos se diváci mohou těšit na nejzajímavější insce­nace pro děti z oblasti ama­tér­ského čino­her­ního diva­dla.


Vedle samotných představení budou pro účastníky přehlídky připraveny rozborové semináře a diskusní fóra. V programu se objeví 9 amatérských inscenací. Pohádku Oslí kůže aneb Nebojíš se, princezničko? přiveze do Rakovníka 1. neratovická divadelní společnost. Dále se diváci mohou těšit na Andulku a loupežníky v podání DS Tábor nebo inscenaci Útěk divadelního souboru HOP-HOP, ZUŠ Ostrov.

„Kromě amatérských souborů, které do programu celostátní přehlídky postoupily z přehlídek krajských, se představí i profesionální hosté,“ dodává Simona Bezoušková z pořadatelské organizace NIPOS. Divadlo Drak Hradec Králové zahraje Poslední trik Georgese Méliése. Vystoupí i Divadlo A. Dvořáka Příbram s inscenací Tajemný hrad v Karpatech a Naivní divadlo Liberec s nedávno premiérovanou inscenací Komáři se ženili aneb Ze života obtížného hmyzu.

V průběhu přehlídky budou pod odborným vedením psychologů a pedagogů pracovat skupiny dětí, jejichž reflexe na představení zprostředkují lektoři v rámci rozborových seminářů a diskusních fór. Rozborové semináře povede pětičlenný lektorský sbor ve složení Milan Schejbal (umělecký šéf a režisér Divadla A. Dvořáka v Příbrami, pedagog DAMU), Jaromír Hruška (režisér a dramaturg Městského divadla Český Krumlov), Luděk Horký (dramaturg, manager vývoje České televize), Zuzana Vojtíšková (dramaturgyně Českého rozhlasu) a René Vápeník (režisér). Nejúspěšnější inscenace pak může lektorský sbor zařadit do programu Jiráskova Hronova, festivalu amatérského divadla.

Přehlídku z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury a pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana pořádá NIPOS, útvar ARTAMA, ve spolupráci s DS Tyl Rakovník, Kulturním centrem Rakovník a Královským městem Rakovník. Na přehlídce se finančně podílí MK ČR a Královské město Rakovník.

Kontakt pro média

Mgr. Simona Bezoušková, NIPOS, obor činoherní a hudební divadlo, tel.: +420 603 584 489, e-mail: bezouskova@nipos-mk.cz
Mgr. Marcela Hančilová, NIPOS, public relations, tel: 773 699 368, email: hancilova@nipos-mk.cz

Autor: Amaterská Scéna

Přílohy:


popelka-plakat-55ttn.pdf

0361-16-popelka-1-2pv3g.pdf

0361-16-popelka-2-iedun.pdf

0361-16-popelka-3-sxq3x.pdf

0361-16-popelka-4-web-asyjq.pdf

0361-16-popelka-5-5qfng.pdf

0361-16-popelka-6-gqy2r.pdf