Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Přehlídka v barvách obilného pole a nebes

Central Park West, DS Scéna Kralupy Autor: Divadelní Tříska

Po dvou letech koronaviru zasáhla do Divadelní Třísky 2022 zpráva o napadení Ukrajiny Ruskou federací. Pořadatelé narychlo upravili barevnou škálu přehlídky do modro žluté a v prostorách pražského Divadla DISK, které je pravidelně poskytuje prostory a zázemí, bylo zveřejněno na různých místech mnoho odkazů, skrze něž je možno pomoci finančně nebo materiálně obětem ozbrojeného konfliktu.


Mohlo by se zdát, že divadlo je v takových chvílích něčím přebytečným, že radovat se ze setkávání a smát se spolu s jinými diváky je až nepatřičné. Ale může to být právě divadlo, které dodá odvahy a soudržnosti těm, kteří ji potřebují.

Taneční studio Light pod vedením Lenky Tretiagové zopakovalo již po několikáté osvědčený mustr silného dramatického příběhu, v jehož centru stojí malé dítě. Nevyhnul se ani nyní až sociálně-politickému přesahu. Inscenace Modlitba (za černé duše) se inspiruje jednak útlou knihou amerického prozaika s afghánskými kořeny Khaleda Hosseiniho, jednak kauzou nepřijetí 50 syrských dětí-uprchlíků na území České republiky. Silnou stránkou, jako ostatně vždy, zůstává perfektní souhra souboru, technická (pohybová) vybavenost, intenzita a podmanivost obrazů. Jisté rezervy by se daly nalézt v dramaturgii, výraznějším zásahu do scénáře, neboť inscenaci, kde již tak zaznívá minimum slov, rozhodně neprospívá jsou-li repliky či texty písní nicneříkající, nebo naopak příliš doslovné. I otázky po skutečném autentickém zájmu souboru o probírané téma zanikají ve virtuozitě, jež je předváděna přímo na jevišti.

triska-modlitba-obrovsky.jpg

Taneční studio Light

Soubor Znepokojovky se na prknech divadla DISK představil s autorskou inscenací Někdo z davu, která vznikla, stejně jako soubor sám, v rámci letního divadelního kurzu ND Young. Původním záměrem měla být autentická výpověď mladé generace prostřednictvím formy dokumentárního divadla. Byla to ale právě ona proklamovaná autenticita, kterou představení nejvíce postrádalo. Skutečné hluboké lidské problémy se mísily s banalitami, to vše obaleno formou s příliš silnou krustou, než aby mohly hlasy inscenátorů proniknout přímo k divákům. I přes to se Znepokojovkám podařilo v krátkém čase vytvořit tvar, který do budoucna jistě skýtá potenciál.

Náhlá zdravotní indispozice způsobila, že místo původně zamýšleného představení Napsáno! Přečteno! soubor Neochotníci uvedl ve složení dvou svých členů – mužů humorné pásmo Neoskeče. Odvázaná a nekorektní „cochcárna“ nabídla (zejména díky osobnímu kouzlu a hereckým schopnostem aktérů) velmi zdařilé momenty, jež byly střídány pasážemi k uzoufání dlouhými, zdánlivě nudnými. Ale díky sebejistotě vlastním trapnohumorem, jakož i jevištní existencí, dokáže divák výslednému tvaru prominout slabší momenty. Ano, jednotlivé scénky a mikrosituace by šlo zrežírovat a dotáhnout k dokonalosti, otázka je, zda by taková dokonalost u samorostu jménem Neoskeče nebyla ve výsledku ke škodě.

Americký dramatik, humorista, režisér, spisovatel a scénárista Woody Allen napsal jednoaktovku Central Park West v roce 1989 a přestože objektivně nejde o špatný text, mezi ty nejzdařilejší jej řadit můžeme jen stěží. To, že si DS Scéna Kralupy pro nastudování zvolil právě tuto komedii lze pochopit, neboť nabízí zábavné a svižné dialogy, dějové zvraty, zajímavé postavy, sarkastický, až černý humor. Lektorský sbor se shodl, že ačkoli výsledná inscenace vykazuje známky poctivé divadelní práce, schopnosti situace stavět i budovat postavy, zásadním problémem je volba míry stylizace u jednotlivých protagonistů. Zatímco jedna z představitelek předvádí přesný výkon, jemné herecké nuance a strohý humor, jiná postava je uchopena groteskně, přehnaně. Tento nepoměr kazí výsledný dojem, kterému by pomohlo sjednocení a dourčení, v jakém žánru se vlastně Central Pak West pohybuje. Postavy jsou od Allena napsané již tak „vychýleně“, že není třeba je dále karikovat.

Představení, které uzavřelo Divadelní Třísku roku 2022 bylo R.U.R. Karla Čapka v podání domácího souboru – DIVADLO (bez záruky) PRAHA. Následná diskuze se nejprve stočila k přímo k autoru – Karlu Čapkovi. Je otázkou, nakolik jeho (ve své době jistě novátorské a především nesmírně cenné) hry obstojí v dnešním kontextu. Jen těžko lze přehlížet proklamativnost témat a jistou schematičnost postav. Jak ovšem dění posledních dní a týdnů ukazuje, jistá zjednodušenost, ve svém důsledku však konkrétní a přímé poukázání na zlo jako takové, stále má svou sílu. Soubor DIVADLA (bez záruky) PRAHA přistoupil k Čapkovu textu s pokorou, až na drobné posuny směrem k 21. století (především co se týče technologického pokroku) nedoznala předloha zásadnějších změn. Pochválit je třeba jednotlivé herecké výkony či funkční scénografie. Zásah by zasloužily určité situace; výraznější oblouky, budování vztahů mezi postavami, či scény, které snad až příliš vysvětlují vnitřní smysl hry. Proklamovat proklamativní text je smrtí divadla. I přes výtky se jedná o solidní divadelní tvar, který má co nabídnout a není jen přeříkáním sto let starého textu.

Dík patří všem pořadatelům za plynulý průběh přehlídky. Doufám z celého srdce, že příští ročník bude Ukrajina svobodným státem žijícím v míru. A my budeme zase řešit jen divadlo.

Výsledky Divadelní Třísky 2022

triska-lektrori-obrovsky.jpg

Daniela Fischerová (vlevo) Michal Zahálka (uprostřed) a Vít Malota

Odborná porota ve složení dramatička Daniela Fischerová, Michal Zahálka a režisér Vít Malota se rozhodla:

  1. Do programu Národní přehlídky divadla pro děti Popelka Rakovník 2022 doporučit inscenaci Modlitba (za černé duše) souboru Taneční studio Light.
  2. Do programu Národní přehlídky činoherního divadla Divadelní Piknik Volyně 2022 doporučit tyto tři inscenace:

Neoskeče souboru Neochotníci

Central Park West souboru DS Scéna Kralupy

R.U.R. souboru DIVADLO (bez záruky) PRAHA

Porota také doporučuje zvážit zařazení inscenace Někdo v davu souboru Znepokojovky do programu národní přehlídky studentských souborů Mladá scéna Ústí nad Orlicí.

V příloze fotografie Davida Slížka z představení Neoskeče, Modlitba… a Někdo z davu.

Autor: Vít Malota

Přílohy:

tris-Neochotnici-qwxsz Triska-Modlitba-0ffry Triska-Znepokojivky-saop1