Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Přihlaste se do Školy základů činoherní režie

ADA spouští přihlášky do Školy základů činoherní režie Autor: Tomáš Čivrný

Amatérská divadelní asociace otevírá další běh dvouleté Školy základů činoherní režie (2022 – 2024). Odpovídá tak na potřebu amatérských divadelníků vzdělávat se systematicky, do hloubky a v souvislostech.


Amatérská divadelní asociace otevírá další běh dvouleté Školy základů činoherní režie (2022 – 2024). Odpovídá tak na potřebu amatérských divadelníků vzdělávat se systematicky, do hloubky a v souvislostech. Škola, jak je patrné z následujícího popisu a vyučovaných oborů, není určena jenom režisérům, ale i ostatním zájemcům o vzdělávání na poli činoherního divadla. Absolvováním školy by měl každý účastník získat nezbytné penzum informací i praktických dovedností pro samostatnou přípravu a realizaci inscenace.

Odborná garance

Odbornými garanty jsou opět Petra Richter Kohutová a Jaroslav Kodeš, přednášejícími profesionální umělci a pedagogové, jimž budou podle potřeby asistovat absolventi minulých úspěšných dvou běhů tzv. „školičky“. Tajemnicí školičky je Magda Mikešová.

Termíny

Nový běh školičky bude realizován od září 2022 do června 2024, tedy dva školní roky. V každém ročníku se uskuteční 10 seminářů. Jedno setkání představuje cca 20 učebních hodin. Začátek, pokud nebude dohodnuto jinak, proběhne v pátek v 18:00 hod., konec v neděli ve 13:00 hod.

Předměty

Hlavním předmětem je dramaturgicko-režijní příprava inscenace, k tomu se pak váží doplňující předměty. Dějiny divadla, Základy dramaturgie, Základní režijní postupy, Jevištní řeč, Pohybová příprava herce, Světlo a zvuk, Scénografie, Kostým v inscenaci, Líčení atd. Hlavní předmět i doplňkové řemeslné dovednosti budou vyučovány jak formou přednášek, tak především praktických cvičení se zadanými domácími úkoly. S tím související a nezbytná schopnost reflektovat viděné bude rozvíjena průběžně. Zejména prostřednictvím návštěvy krajské postupové přehlídky, ale i inscenací viděných v rámci víkendových setkání v Nučicích.

Lektoři

Petra RICHTER KOHUTOVÁ – dramaturgie, dějiny divadla, analýza viděného Jaroslav KODEŠ – režie Hana FRANKOVÁ – herectví Eva KODEŠOVÁ ml. – herectví Martin PACEK – jevištní pohyb Eva SPOUSTOVÁ – jevištní mluva a komunikační dovednost Vladislav KRACÍK – režie, analýza viděného Josef ŠEDIVÝ – divadlo jako nástroj psychoterapie Petr KOLÍNSKÝ – scénografie Jana STEJSKALOVÁ – scénografie a kostým Marta VESELÁ – líčení Pavel HURYCH – divadelní technika

Místa setkání a školné

Setkávání probíhá hlavně v Nučicích (okres Praha-západ) v budově Lidového domu, také na přehlídkách (FEMAD Poděbrady, Děčínská brána…).

Ubytování je možné v budově divadla (karimatka, spacák) a pro náročnější v penzionech v dojezdové vzdálenosti 5–12 km a v cenové relaci cca 600,– až 1200,– Kč/ noc (je potřeba domluvit se v příslušném penzionu předem).

Finanční zajištění provozu školy bude větším dílem hrazeno z grantu Ministerstva kultury ČR, částečně ze školného, které činí 4.000,– Kč/ rok.

ON-LINE PŘIHLÁŠKA ZDE

Autor: Tomáš Čivrný

Přílohy:


SKOLICKA-ADA-2022-24-brozura-6nqkc.pdf