Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Propozice 72. loutkářské Chrudimi 2023

Autor:

Celostátní přehlídka amatérského loutkářství se koná 30. června – 6. července 2023 v Chrudimi.


Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá NIPOS-ARTAMA, město Chrudim prostřednictvím organizace Chrudimská beseda a Spolek pro vydávání časopisu Loutkář.

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY
72. loutkářská Chrudim (dále jen LCH) je koncipována jako celostátní přehlídka a dílna amatérského loutkářství ve všech jeho formách a projevech. Posláním přehlídky je umožnit setkání amatérských loutkářů na celorepublikové úrovni, prezentaci a konfrontaci výsledků práce loutkářských souborů i jednotlivců v dané sezóně. Hlavním cílem přehlídky je podpora zájmu o loutkářství, kultivace amatérského loutkového divadla a jeho propagace ve společnosti prostřednictvím vzdělávacích seminářů, hlavního a doprovodného programu.

II. PODMÍNKY ÚČASTI
Přehlídky se mohou zúčastnit amatérské soubory a jednotlivci z celé České republiky, kteří využívají principů loutkového divadla. Soubory se mohou se stejnou inscenací v daném roce ucházet o postup na LCH pouze na jedné loutkářské postupové přehlídce.

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH
O konkrétní podobě programu LCH rozhoduje programová rada, a to na základě nominací a doporučení porot z krajských loutkářských postupových přehlídek a doporučení porot z ostatních (neloutkářských) přehlídek. Programová rada je jmenována NIPOS-ARTAMA z členů odborné rady pro loutkové divadlo, zástupců pořadatelů LCH, případně i zástupců přehlídek, ze kterých návrhy vzešly.
Krajská přehlídka může být postupovou pro LCH, pokud budou splněny tyto podmínky: • pořadatel musí do konce listopadu 2022 informovat odpovědného pracovníka NIPOS-ARTAMA o konání a datu postupové přehlídky směřující k LCH; • všechny inscenace, které se ucházejí o postup na LCH, posoudí nejméně tříčlenná odborná porota, ve které je alespoň jeden člen znalý úrovně LCH za poslední tři roky (např. některý z členů odborné rady NIPOS-ARTAMA pro loutkové divadlo nebo člen odborné poroty LCH apod.); • postupové přehlídky se zúčastní nejméně tři různé soubory a tři různé inscenace, které se ucházejí o postup na LCH; • členy odborných porot nesmějí být spolutvůrci posuzovaných inscenací, ani jejich spolupracovníci nebo příbuzní; • navrhovatelé (pořadatelé postupových přehlídek) informují na závěr přehlídky vybrané soubory o jejich nominaci nebo doporučení na LCH.

IV. HODNOCENÍ A VÝBĚR
Porota postupové loutkářské přehlídky může do programu LCH nominovat jednu inscenaci a doporučit libovolný počet inscenací. Poroty ostatních (neloutkářských) přehlídek nemají právo nominace, ale mohou v odůvodněných případech doporučit do hlavního programu libovolný počet inscenací, které splňují podmínky účasti na LCH.

Návrhy nominovaných a doporučených představení budou k jednání programové rady přijaty pouze v tom případě, že pořadatel dodá k termínu uzávěrky 72. loutkářské Chrudimi 27. dubna 2023. na adresu: NIPOS-ARTAMA, Michal Drtina, P. O. BOX 12 / Fügnerovo náměstí 5, 120 21 Praha 2, e-mail: drtina@nipos-mk.cz tyto požadované podklady:

  1. úplně vyplněný formulář INFORMACE O INSCENACI;
  2. textovou předlohu inscenace;
  3. zvláštní zprávu obsahující:

a. název přehlídky, která inscenaci doporučila; b. informaci o tom, zda jde o nominaci nebo doporučení inscenace, hodnocení inscenace, z něhož je patrné, o jaký jde žánr, jaké základní jevištní prostředky jsou použity, divácká adresa (pro dospělé, mládež, děti – jakého věku) apod., zejména je třeba uvést, v čem navrhovatelé spatřují zajímavost, dramaturgický a inscenační přínos, inspirativnost či dokonce výjimečnost inscenace, opravňující ji k zařazení do programu LCH, toto hodnocení je především určeno pro práci programové rady, ale může být také uveřejněno ve zpravodaji LCH; c. doporučení, jaký prostor v Chrudimi by byl pro danou inscenaci nejvhodnější; d. jméno, adresu, e-mail a telefon navrhovatele (pořadatele postupové přehlídky), čitelný seznam porotců a podpis autora hodnocení či předsedy poroty.

Pořadatel má právo nezařadit programovou radou schválenou inscenaci, pokud ani po konzultaci se souborem nenalezne přiměřený termín či prostor pro danou produkci, anebo pokud nemá soubor vyřešeny autorskoprávní stránky inscenace dle autorského zákona č. 121/2000 Sb. v jeho platném znění, které musí soubor doložit kopií licenční smlouvy k provozování díla (Postup k získání licence najdou soubory například zde: www.dilia.cz/…skat-licenci).

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Pokud bude krajská postupová loutkářská přehlídka spojena s jinou postupovou přehlídkou, řídí se každá část přehlídky vlastními propozicemi.

Ekonomické parametry účasti souborů ve všech částech programu budou řešeny podle organizačních a finančních možností přehlídky.

V případě ekonomických potíží může být program přehlídky omezen nebo může být přehlídka odvolána.

Zpracoval Michal Drtina
NIPOS-ARTAMA, říjen 2022

KRAJSKÉ POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY PRO LOUTKÁŘSKOU CHRUDIM 2023

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA A STŘEDOČESKÝ KRAJ
Praha – 19. pražský Tajtrlík
25.–26. března 2023 – Divadlo Frydolín
Kontakt: Petra Šikýřová, Švehlova sokolovna, U branek 674/7, 102 00 Praha 15,
tel.: 602 974 854, e-mail: petardab@seznam.cz

JIHOČESKÝ KRAJ
Strakonice – 56. Skupovy Strakonice
23.– 25. března 2023– Kulturní zařízení U mravenčí skály
Kontakt: Městské kulturní středisko, Mírová 831, 386 01 Strakonice,
tel.: 383 311 530, Dana Skoupilová, tel.: 602 106 130, e-mail: dana.skoupilova@meks-st.cz

PLZEŇSKÝ A KARLOVARSKÝ KRAJ
Plzeň – Pimprlení
21.–22. dubna 2023 – Loutkové divadlo v Boudě, Plzeň
Kontakt: Eva Gažáková, Johan z. ú., Koperníkova 56, 301 00 Plzeň,
tel.: 773 453 010, e-mail: eva.gazakova@johancentrum.czwww.johancentrum.cz

ÚSTECKÝ KRAJ
Louny – XXXV. krajová přehlídka amatérských loutkářů
1. dubna 2023 – Loutkové divadlo
Kontakt: Jiří Dragoun, Spolek loutkářů v Lounech, Pod Cukrovarem 832, 440 01 Louny,
tel.: 602 743 649, e-mail: louny@loutkove-divadlo.czwww.loutkové-divadlo.cz

LIBERECKÝ KRAJ
Turnov – XXXIII. Turnovský drahokam
17.–19. března 2023 – Městské divadlo
Kontakt: Petr Záruba, Jana Patočky 1670, 511 01 Turnov,
tel.: 481 325 306 (byt), 732 617 134, e-mail: zaruba.turnov@seznam.cz

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Hradec Králové – DIVadelní SEtkání, postupové kolo celostátní přehlídky Loutkářská Chrudim
14.–16. dubna 2023 – Divadlo Jesličky Josefa Tejkla, Hradec Králové
Kontakt: Kateřina Fikejzová Prouzová, IMPULS, centrum podpory uměleckých aktivit, Tomkova 139, 500 02 Hradec Králové, tel.: 605 251 596, e-mail: divadlo@impulshk.czwww.impulshk.cz

PARDUBICKÝ KRAJ
Svitavy – Fandův dýchánek
1.–2. dubna 2023 – Fabrika a Divadlo Trám
Kontakt: Michal Kadlec, Středisko kulturních služeb – Fabrika, Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy,
tel.: 734 416 994, e-mail: michal.kadlec@kultura-svitavy.czwww.fabrikasvitavy.eu

KRAJ VYSOČINA A ZLÍNSKÝ KRAJ
Třebíč – 56. třebíčské loutkářské jaro
25.–26. března 2023 – Městské kulturní středisko
Kontakt: Jaroslava Burketová, Městské kulturní středisko, Karlovo nám. 47, 674 01 Třebíč, tel.: 777 622 661, e-mail: j.burketova@mkstrebic.cz

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Brno – Loutka v Brně 2023
1. dubna 2023 – SVČ Lužánky, pracoviště Legato, Brno-Kohoutovice.
Kontakt: Tom Mohapl Doležal, SVČ Lužánky, pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno tel.: 604 919 120, tom@luzanky.czhttps://legato.luzanky.cz/

MORAVSKOSLEZSKÝ A OLOMOUCKÝ KRAJ
Opava – Opavská rolnička
15.–16. dubna 2023 – Středisko volného času, Opava
Kontakt: Jana Vondálová, Středisko volného času Opava, Jaselská 4, 746 01 Opava,
tel.: 553 615 609, 604 558 428, e-mail: loutkovedivadlo@svcopava.cz

Autor: Amaterská Scéna