Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Soubor Na židli slaví na Dlaskově statku

LS Na Židli Turnov slaví 45. výročí Autor: archiv organizátorů akce

V sobotu 23. září od 9 hodin se bude na Dlaskově statku v Dolánkách u Turnova konat Svatováclavské posvícení spojené s Loutkářskou poutí, která je oslavou 45. výročí založení Loutkářského souboru Na Židli z Turnova.


Krátce o souboru Na židli

Loutkářský soubor Na židli z Turnova patří mezi velmi aktivní loutkářské soubory už od svého vzniku v roce 1978. Po peripetiích s různými zřizovateli byl od roku 2002 občanským sdružením a od roku 2014 funguje jako zapsaný spolek. V současné době hraje pravidelně pro veřejnost v Turnově, ale i na mnoha zájezdech na přehlídkách a festivalech nejen ve východních Čechách. K jeho pravidelným aktivitám patří organizování krajské postupové přehlídky Turnovský drahokam. Tu soubor uspořádal v letošním roce už po třiatřicáté. K pravidelným akcím patří například i prázdninové loutkářské neděle ve spolupráci s Muzeem Českého Ráje, s podporou Města Turnov také prázdninové První loutkářské železniční divadlo a mnoho dalších akcí. Od roku 1990 vede soubor Petr Záruba. Ten v inscenacích uplatňuje skrze loutková představení svůj specifický pohled na svět. Hry upravuje a adaptuje pro podmínky souboru, výtvarně vkusně je pojednává a herecky je obdařuje laskavým humorným nadhledem. V jeho inscenacích se vždy „o něco“ hraje. Tento pravověrný loutkář, hovořící ve svých hrách živým divadelním jazykem je od roku 2004 členem odborné rady ARTAMA pro amatérské loutkářství.

V sobotu 23. září se bude na Dlaskově statku konat Svatováclavské posvícení spojené s Loutkářskou poutí, která je oslavou 45. výročí založení Loutkářského souboru Na Židli z Turnova a redakce přeje souboru mnoho zdaru do dalších let.

Více o souboru se dozvíte v Databázi českého amatérského divadla

O Svatováclavském posvícení a Loutkářské pouti na Dlaskově statku

Svatováclavské posvícení je již tradiční slavností, která se dříve konala u příležitosti posvěcení místního kostela nebo svátku jeho patrona. Posvícení však nemělo pouze tento význam. Obyvatelé venkova o posvícení zároveň oslavovali ukončení hlavní sklizně. Tomu také odpovídaly i přípravy na tento svátek. Bylo třeba vyzdobit místní kostel, upravit náves a místa pro tanec, uklidit v hospodářských staveních, nachystat nové sváteční oblečení. K posvícenským hostinám se zvali příbuzní, sousedé, domácí i přespolní. Tradiční lidové posvícení ještě v 19. století představovalo nejméně třídenní zábavu, která každý večer vrcholila taneční zábavou v místní hospodě. V neděli se obvykle konala taneční zábava pro mládež, která se často protáhla až do rána, někdy dokonce až do pondělního dopoledne.

V pondělí bývala na návsi pouť, po níž večer následovala další taneční zábava, které se říkalo „zlatá hodinka“. Ta byla spojená se vzpomínkou na zemřelé. Účastnili se jí všichni osadníci a trvala tak dlouho, dokud hořela svíce zapálená při prvním tanečním kousku. Poslední taneční zábava, tzv. „Sousedská“, se odehrávala v úterý. Ta bývala určená hlavně pro „starší“. Proto při ní hrávala pomalejší hudba. Posvícení také bylo svátkem, při kterém se více než kdy jindy dostávali obyvatelé venkova do kontaktů s okolním světem. Do obce přijížděli se svým zbožím podomní kramáři, perníkáři a cukráři, písničkáři, komedianti i loutkáři, na návsi vystupovali kočovní artisté se svými čísly.

Chcete-li se spolu s námi vrátit do dob, kdy se podobné slavnosti u nás odehrávaly, přijďte na Dlaskův statek. V jeho expozici budete mít možnost nahlédnout do světnice, komory i dalších prostor, ve kterých probíhaly přípravy na posvícenskou hostinu, v dílně si spolu s našimi děvečkami upečete posvícenský koláč. Vyrobíte si také některý ze zvykoslovných předmětů, spojených s oslavou sklizně či pouti. Dvůr Dlaskova statku pak ožije řemeslným jarmarkem, kde najdete krásné i praktické výrobky, dobroty z masa i těsta a také různé pamlsky. Na pódiu vystoupí, tak jako tomu bývalo kdysi, komedianti a loutkáři. A to, jak se dříve v hospodách o posvícení muzicírovalo, zpívalo a tancovalo, uvidíte v podání folklórního souboru Horal z Vrchlabí.

Program

10.30 LS Čmukaři Turnov, Čert to vzal (od 3 let)
11.30 LS Na Židli Turnov, Červená Karkulka (od 3 let)
12.30 Folklórní soubor Horal z Vrchlabí, Písně o lásce
13.00 JenTakBand, blues-jazz Liberec
13.30 Lidový loutkář Jiří Polehňa Hradec Králové, Jak šel Slávek do světa (od 4 let)
14.00 Folklórní soubor Horal z Vrchlabí, Řemeslnické písně
14.30 LD Spojáček Liberec, O zakleté labuti (od 4 let)
15:00 JenTakBand, blues-jazz Liberec
15.30 LD Maminy Jaroměř, Rumplcák a princeznička (od 3 let)
16.00 JenTakBand, blues-jazz Liberec
16.30 LS Vozichet Jablonec nad Nisou, Ruda Hancvencl, V jednom lese, v jednom domku(od 8 let)

Změna programu vyhrazena

Řemeslné dílny pro děti
Pečení posvícenského koláče a výroba dožínkového věnce

Tradiční jarmark a občerstvení.
Vstupné: dospělí 100 / děti a senioři 50 / rodina 230 Kč

Autor: Michal Drtina

Přílohy:

Posviceni-a-Loutkarska-pout-scaled-gkxez