Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Týden péče o duši: Kultura je taky služba!

#kulturajesluzba Autor: České středisko ITI

České středisko ITI vyhlašuje „Týden péče o duši“. Těší nás, že se k 3.5.2021 otevírají služby péče o tělo. Duši zřejmě na Ministerstvu zdravotnictví zapomněli do Balíčků pro návrat zpět do normálního života přibalit. Těšíme se, že k tomuto datu také z nařízení zmizí zákaz přítomnosti diváka a konečně se budeme moci jeden na druhého svobodně dívat. Od 3.5. v ulicích opět divák potká umělce. Prosíme, nehladit, nekrmit a dodržovat platná hygienická pravidla. Umělce vyzýváme, aby svou službu poskytovali bezpečně, z celého srdce a s radostí. Kultura je totiž také služba pro návrat zpět do normálního života nezbytná!


#kulturajesluzba

Již více než rok vysvětlujeme, že kultura je bezpečná, má mnoho podob a je třeba k ní tak přistupovat. Kultura je taky služba! Je bezpečná, zodpovědná, je připravena společnosti pomoci k návratu do normálního života. Jsme tu, abychom pomohli s informováním o pozitivních aspektech testování, očkování a dalších pravidel, které brání šíření viru.

Říkáme, že zavřením kultury mizí z lidských životů radost, tolik potřebná pro kvalitní vývoj každé osobnosti. Stále dokola opakujeme několik málo bodů:

• Chceme plán pozvolného otevírání kultury: kulturu nelze otevřít ze dne na den. Jsme připraveni plány konzultovat.

• Kultura je služba nutná pro zdravou revitalizaci celé společnosti, musí tedy být chytře a rozumně postupně otevírána spolu s nástupem školáků do lavic.

• Ze všech vládních dokumentů musí zmizet slovní spojení zákaz kultury a zákaz diváka, toto absurdní nařízení kriminalizuje každého z nás a brání přirozeným mezilidským vztahům. Navíc z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu vyplývá, že takový zákaz je v přímém rozporu s pandemickým zákonem, který může službu pouze za daných podmínek omezit.

Zdá se, že naše dosavadní snaha byla zbytečná. Ministerstvo zdravotnictví dostatečně nerozlišuje mezi kulturou venkovní a vnitřní, profesionální a zájmovou. Neuvědomuje si, že pro život celé společnosti je kultura stejně zásadní jako např. sport. Kultura plánuje dopředu, nelze se ve čtvrtek dovědět, že můžeme v pondělí otevírat. Kulturu nelze otevřít ze dne na den!

Vyzýváme tedy Ministerstvo zdravotnictví k tomu, aby upravilo plány Balíčku pro návrat zpět do normálního života a napravilo tak naprosté absurdity, které obsahuje a které zpochybňují jeho vážnost. Navrhujeme tyto změny, pokud se bude incidence nových případů vyvíjet pozitivně:

• Nejpozději ke 3.5. odstranit zákaz diváka ze všech vládních materiálů. Chceme zatančit v parku pro kolemjdoucí, přečíst dětem pohádku nebo jim zahrát loutkové divadlo.

• Nejpozději 10.5. povolit venkovní kulturní akce za přísných hygienických podmínek a stanovit maximální kapacity.

• Nejpozději 17.5. povolit vnitřní kulturní akce s omezenou kapacitou za přísných hygienických podmínek.

• Dále pak pravidelně každý týden navyšovat kapacity kulturních zařízení a uvolňovat přísná pravidla.

• Především žádáme, aby všechny kroky byly konzultovány se zástupci odborné kulturní veřejnosti a její požadavky byly brány vážně.

Současně s tím žádáme Ministerstvo zdravotnictví, aby spolu s Ministerstvem kultury zrealizovalo urychleně takové pilotní projekty, které dokáží, že je možné pustit diváka do sálů bez kapacitních omezení a že je možné následně realizovat i větší akce.

Věříme proto, že tento apel bude pochopen a my se budeme zase moci setkat se svým divákem. Věříme, že se tak stane chytře a rychle i proto, že omezení kultury stojí stát nemalé prostředky.

Jménem Prezidia Českého střediska ITI Yvona Kreuzmannová, Marta Smolíková, Adriana Světlíková, Jakub Vedral

ZASTŘEŠUJÍCÍ PLATFORMA ČESKÝCH SCÉNICKÝCH UMĚNÍ

České středisko ITI sdružuje individuální členy a tyto instituce a profesní organizace:
Asociace nezávislých divadel ČR, Asociace profesionálních divadel ČR, Asociace tanečních umělců ČR,
Asociace českých divadelních kritiků, Cirqueon, Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků,
Divadelní fakulta AMU, Divadelní fakulta JAMU, Herecká asociace, Jednota hudebního divadla,
Mezinárodní asociace divadel pro děti a mládež, Mezinárodní organizace divadelních knihoven a muzeí,
Mezinárodní unie loutkářů, Vize tance.

Autor: Amaterská Scéna