Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Upozornění na dotační řízení Ministerstva kultury

MK ČR - dotace 2022 Autor: www.mkcr.cz

Na stránkách Odboru regionální a národnostní kultury Ministerstva kultury ČR jsou ke stažení formuláře pro výběrová dotační řízení pro rok 2022. V článku najdete termíny uzávěrek.


Informace pro tisk o vyhlášení výběrových dotačních řízení na rok 2022
Ministerstvo kultury
odbor regionální a národnostní kultury

Ministerstvo kultury vyhlašuje pro rok 2022 výběrová dotační řízení na projekty v těchto programech:

Podpora tradiční lidové kultury
uzávěrka pro předložení projektů: 20. září 2021
určení:
A. právnické a fyzické osoby
B. regionální odborná pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu, pověřená krajskými úřady + Nositelé tradice lidových řemesel
kontakt: A + B
PhDr. Věra Svobodová, tel. 257085253, e-mail: vera.svobodova@mkcr.cz

• Podpora kulturních aktivit osob se zdravotním postižením a seniorů
uzávěrka pro předložení projektů: 24. září 2021
určení: právnické a fyzické osoby
kontakt: Mgr. Iva Matějková, tel. 257085409, e-mail: iva.matejkova@mkcr.cz

• Podpora rozvoje zájmových kulturních – mimouměleckých aktivit
uzávěrka pro předložení projektů: 24. září 2021
určení: právnické a fyzické osoby
kontakt: Mgr. Jan Pavelka, tel. 257085269, e-mail: jan.pavelka@mkcr.cz

• Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit uzávěrka pro předložení projektů: 30. září 2021 určení: právnické a fyzické osoby kontakt: Ing. Alena Kunčíková (dětské estetické aktivity), tel. 257085276, e-mail: alena.kunčikova@mkcr.cz
Mgr. Jitka Ferbarová (neprofesionální umělecké aktivity dospělých), tel. 257 085 259, e-mail: jitka.ferbarova@mkcr.cz

+

Podpora zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit
uzávěrka pro předložení projektů: 1. kolo – 30. září 2021 / 2. kolo – 29. dubna 2022
určení: právnické a fyzické osoby
kontakt: PhDr. Gabriela Havlíčková, tel. 257085427, e-mail: gabriela.havlickova@mkcr.cz

• Podpora kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v ČR
uzávěrka pro předložení projektů: 18. října 2021
určení: právnické a fyzické osoby
kontakt: PhDr. Jana Gombárová, Ph.D., tel. 257085291,¨e-mail: jana.gombarova@mkcr.cz

• Podpora integrace příslušníků romské menšiny
uzávěrka pro předložení projektů: 15. října 2021
určení: právnické osoby
kontakt: Mgr. Jan Pavelka, tel. 257085269, e-mail: jan.pavelka@mkcr.cz

• Podpora regionálních kulturních tradic
uzávěrka pro předložení projektů:
1. kolo – 30. září 2021
2. kolo – 29. dubna 2022
určení: právnické a fyzické osoby kontakt: PhDr. Gabriela Havlíčková, tel. 257085427, e-mail: gabriela.havlickova@mkcr.cz

• Program poskytování příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely v oblasti tradiční lidové kultury
uzávěrka pro předložení projektů: 30. dubna 2022
určení: fyzické osoby, s výjimkou studentů středních, vyšších a vysokých škol; studijní stipendium je určeno pouze pro žadatele do 35 let věku
kontakt: Mgr. Věra Skopová, tel. 257085258, e-mail: vera.skopova@mkcr.cz

Texty vyhlášení, včetně podmínek a formuláře, na němž se projekty předkládají, lze získat prostřednictvím internetu, ze stránek MK zde >>>

Lze je též vyžádat písemně či telefonicky, případně si je též osobně vyzvednout: Ministerstvo kultury, odbor regionální a národnostní kultury, Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1 – Malá Strana

Autor: Amaterská Scéna

Přílohy:


Vyberova-dotacni-rizeni-2022-informace-pro-tisk-ygwd4.pdf