Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Vzdělávací cyklus „Hlas, řeč a literatura na scéně“

Vzdělávací cyklus „Hlas, řeč a literatura na scéně“ Autor: https://www.cuahk.cz/

Cyklus je určen především pedagogickým pracovníkům a lidem, kteří tvořivě pracují s dětmi a mládeží; učitelům Českého jazyka a literatury, cizích jazyků, pedagogům volného času, učitelům literárně-dramatických oborů, knihovníkům apod.


Projekt je zaměřený na tyto základní témata: Hlasový projev, řeč, interpretaci textu a scénické čtení a je rozdělený do dvou samostatných částí.

Pro semináře se nám podařilo získat lektory z řad opravdu renomovaných osobností:

MgA. Emilie Zámečníková
Držitelka Ceny ministra kultury za celoživotní přínos v oblasti uměleckého přednesu, neprofesionálního divadla a dramatické výchovy dětí a mládeže. Autorka odborné publikace Cesta k přednesu aneb Průvodce pro pedagogy a mladé recitátory.

Mgr. Aleš Vrzák
Šéfrežisér Českého rozhlasu

MgA. Tomáš Jarkovský
Ředitel Divadla Drak

MgA. Eva Spoustová Málková Držitelka Ceny Františka Filipovského za překlad a úpravu audiovizuálního díla a za mimořádné dabingové zpracování audiovizuálního díla. Pedagožka DAMU, vyučuje předměty Jevištní mluva a Inscenační tvorba

Součástí bude i Listování Lukáše Hejlíka – představení Straka v říši Entropie s Věrou Hollou a Pavlem Oubramem.

První blok vzdělávacího cyklu je Scénické čtení, tvůrčí motivace žáka ke čtenářství (začíná 24.-25. září 2022)
Druhým blokem je Hlasový projev, řeč a slovo (začíná 29.-30. 10. 2022)

Zájemci se mohou hlásit na oba bloky, ale i na jednotlivé samostatně; absolvování prvního bloku není podmínkou účasti na druhém bloku.)

Je možné se předběžně přihlásit už nyní (kapacita účastníků je omezena)

Scénické čtení, tvůrčí motivace žáka ke čtenářství
https://www.cuahk.cz/…-ctenarstvi/

Hlasový projev, řeč a slovo:
https://www.cuahk.cz/…rec-a-slovo/

Na konci webové stránky je tlačítko Předběžná přihláška, klikněte na něj a vyplňte požadované údaje.

Nebo možno použít i přímo zde:

Scénické čtení
https://forms.office.com/r/qAsD7ApmCM

Hlasový projev
https://forms.office.com/r/6PrCGnDnvE

V příloze naleznete detailnější informace.

Autor: Amaterská Scéna

Přílohy:


hlas-rec-literatura-vzdelavani-0mhxc.pdf