Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Základy dětského divadla 2023/2024

Hana Franková Autor: archiv

Celoroční cyklus praktických seminářů zaměřených na vybrané aspekty divadla s dětmi a mládeží od října 2023 do května 2024. Pořádají: NIPOS-ARTAMA a Sdružení pro tvořivou dramatiku. Neváhejte, přihlášky se uzavírají již 22. září 2023.


Osmidílný víkendový kurz pro méně zkušené i zkušenější vedoucí dětských a mladých divadelních souborů či dramatických kroužků, učitele a další pedagogické pracovníky či studenty pedagogických a uměleckých oborů, kteří mají zájem o divadelní práci s dětmi nebo mládeží, ale zatím jim schází dostatek praktických zkušeností v oblasti inscenační práce. Kurz je zaměřen na školní i mimoškolní divadlo a je proto vhodný pro pedagogy ZUŠ, ZŠ, SŠ, SVČ, DDM a dalších institucí. Je určen také pro učitele, kteří na základě rámcových vzdělávacích programů zpracovávají svůj vlastní školní vzdělávací program pro obor dramatické výchovy.

Základní koncepce kurzu volně vychází z předchozích cyklů, které proběhly v letech 1999–2021 s hlavními lektory Irenou Konývkovou, Radkem Marušákem, Romanem Černíkem, Emou Zámečníkovou, Ivanou Sobkovou, Hanou Nemravovou, Hanou Frankovou, Kateřinou Ondráčkovou a Michaelou Homolovou. Cyklus představuje ojedinělou možnost komplexního vzdělávání a rozvíjení osobních zkušeností v oblasti dětského a mladého divadla, ale i setkání se zajímavými a inspirativními osobnostmi z oblasti divadla a dramatické výchovy.

Hlavní lektorka kurzu: HANA FRANKOVÁ, herečka a režisérka, hlavní protagonistka Divadla Dagmar Karlovy Vary, po dlouhá léta pedagožka střední pedagogické školy v Karlových Varech a katedry výchovné dramatiky DAMU Praha, lektorka mnoha celostátních dílen a seminářů. Od roku 1992 systematicky pracuje s dětskými a mladými soubory (Studio Divadla Dagmar a střední pedagogické školy Karlovy Vary), s nimiž vytvořila řadu pozoruhodných inscenací, v posledních dvou desetiletích např. Čerokí (2006), Kdyby bylo nebe (2007), Soví zpěv (2009), Já, Holden (2009), Sestra (2011), Hledání – Suche aneb Vyprávění páté (2012), Osm statečných (2018) nebo Vyhnání z ráje už proběhlo (2021).

Jako lektoři dalších praktických bloků do kurzu postupně vstoupí vybraní odborníci a praktici v oblasti divadla, dětského divadla a dramatické výchovy, popř. dalších oborů, mimo jiné:

Jaroslav Provazník, pedagog katedry výchovné dramatiky DAMU, vedoucí redaktor časopisu Tvořivá dramatika;
David Košťák, dramatik, dramaturg Švandova divadla na Smíchově a Divadla LETÍ v Praze;
Kamil Bělohlávek, scénograf a režisér, výtvarník Naivního divadla Liberec;
Jan Hnilička, herec a režisér Divadla Dagmar Karlovy Vary a spolupracovník řady dalších divadelních scén, lektor hereckých a pohybových seminářů a divadelní lektor.

Více informací zde >>>

Autor: Amaterská Scéna