Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Západočeské setkání po dvou letech opět v Horažďovicích

Z inscenace Elling Autor: archiv přehlídky

Stejně jako u většiny dalších krajských postupových přehlídek amatérského divadla si i západočeští amatéři museli na své tradiční setkání v Horažďovicích dva roky počkat. Letos se ale konečně mohli ve dnech 10. 3. – 13. 3. setkat v Kulturním domě v Horaždovicích na 37. Západočeské oblastní přehlídce činoherního a hudebního divadla a utkat se v klání o Horažďovickou perlu – tedy cenu za nejlepší inscenaci vzniklou na západě Čech v posledních letech.


Ačkoli poslední dva roky nebyly ani pro amatérské divadelníky nikterak jednoduché, v západních Čechách se nakonec urodilo poměrně dost nových inscenací a na letošní přehlídku se nakonec přihlásilo celkem 9 soutěžních představení, která hodnotila odborná porota skládající se z režiséra Martina Vokouna, herce a pedagoga Jana Hniličky a herce Petra Pochopa. Zajímavostí letošní přehlídky také bylo, že některé soubory se jí účastnily poprvé nebo po delší době. Naopak někteří tradiční účastníci, jako např. karlovarské Studio D3, sokolovské Divadlo Bez zákulisí nebo domácí soubor Tyjátr Horažďovice se přehlídky neúčastnili, protože kvůli zásahům pandemie nemají na svých repertoárech nové inscenace, které by mohly soutěžit. I tak se ale členové těchto souborů účastnili přehlídky jako diváci a také díky nim se v Horažďovicích uskutečnilo velice příjemné divadelní setkání, které bych se nebál nazvat „rodinným“.

Prvním soutěžním představením byla ve čtvrtek konverzační komedie O lásce francouzského dramatika Phillipa Claudela v podání Divadelního spolku Prácheňská scéna z Písku. I přes oceněníhodnou odvahu souboru při výběru nelehké konverzační komedie pro dva herce se bohužel inscenace nevyhnula problémům s udržením temporytmu a místy i výkladem situací. Proto měla spíše kolísavou nežli gradující tendenci a pravděpodobně se nesetkala s takovým ohlasem, jaký byl očekáván.

V pátek následovala dvě soutěžní představení. Prvním byla autorská dramatizace podle knihy norského spisovatele Ingvara Ambjørnsena s názvem Elling, kterou přivezla Herecká škola Blanky Luňákové z Plzně. Odborná porota ocenila zejména citlivý přístup k textu a jeho dramatizaci a také nerealistický inscenační klíč, který podtrhuje křehkost a složitost vnitřního světa autistického titulního hrdiny v podání autora dramatizace Martina Bohaty. Ten si tak odnesl nejen cenu za dramatizaci textu, ale také cenu za herecký výkon a inscenace byla doporučena k zařazení do programu Celostátní přehlídky činoherního a hudebního divadla PIKNIK VOLYNĚ.

Druhou páteční inscenací byl autorský text Zločin v expresu 0112 souboru Šťavel Šťáhlavy, který byl na přehlídce nováčkem. V této detektivní komedii si soubor vytyčil nemalého cíle obsáhnout parodii na slavné detektivní příběhy. Nicméně největší slabinou inscenace byl samotný autorský text z pera režiséra inscenace a zároveň představitele jedné z hlavních rolí Vladimíra Šimečka, který rozvíjel příliš mnoho dějových linek a nenabízel hercům dostatečný prostor v dramatických situacích.

V sobotu ráno následovala další autorská komedie Nebezpečně sexy z produkce Divadla MAEBH Třemošná. Opět jsme zde narazili na problém, který svým způsobem provázel téměř celou přehlídku. Byl jím autorský text, který sám autor režíroval a zároveň v inscenaci vystupoval. Tím pádem zde chybí tolik nutný odstup nejen ve vztahu režisér versus inscenace, ale také ve vztahu režisér (potažmo dramaturg) versus text a inscenace není z vnějšku strukturována ve smysl tvorby dramatických situací a práce s temporytmem a funkčností použitých jevištních prostředků. Tento handicap je o to výraznější, když v inscenaci vystupují dvě očividně velice slušné herečky, které hrají s radostí, energií a chutí, ale chybí jim vedení režiséra.

Další sobotní inscenací byla komedie Petra Tomšů Zase ti tupitelé v podání Divadelního spolku Ochotníci Ostrov. Jedná se o lokální politickou satiru na jednání libovolného obecního zastupitelstva. Soubor těžil z výrazných hereckých typů svých členů, díky nimž se režisér Jan Mareš snažil o vybudování autentického zasedání zastupitelstva, které řeší všem důvěrně známé problémy menších měst a obcí.

Po ostrovských „Zastupitelích“ přehlídka pokračovala taktéž v politicko-satirickém tónu další autorskou inscenací z pera Davida Adámka s názvem Audit ovčí stolice. Soubor Divadelní spolek Jezírko z Plzně si tentokrát vzal na mušku absurditu byrokracie Evropské unie ve střetu s „obyčejným“ sedlákem, který je nucen plnit nesmyslná nařízení unijního úřednického šimla. Veskrze dobrý námět bohužel v inscenaci nenašel naplnění, protože autor a režisér v jedné osobě nedosáhl patřičného odstupu a nepodařilo se tedy vystavět strukturu inscenace a tolik potřebný kontrast světa úředníků a světa chovatelů ovcí.

Sobotní část přehlídky završila inscenace notoricky známé komedie Zdeňka Podskalského Světáci z produkce Divadla Schody ze Sušice. Tento soubor není na přehlídce žádným nováčkem a stejně jako v minulých letech se zaměřil ve své dramaturgii na převod filmového scénáře do divadelní inscenace. Režisérka Zuzana Navrátilová bohužel opět narazila na to, že se snaží doslovně převádět situace z filmového plátna na jeviště a tím pádem inscenace postrádá jakýkoli originální autorský vklad.

I přes nevděčný hrací čas nedělního rána a komplikace v podobě záskoku na poslední chvíli se vrcholem horažďovické přehlídky stala komedie Patrika Hartla 4 sestry v podání tvůrčí skupiny Skoronarváno spadající pod Divadelní spolek Žumbera z Plzně. V režii Kristiny Kohoutové (která se taktéž mistrovsky zhostila záskoku za nemocnou kolegyni v jedné z hlavních rolí) jsme měli možnost shlédnout režijně precizně postavenou a promyšlenou komedii s nadprůměrnými hereckými výkony. Kromě hlavní ceny za nejlepší inscenaci přehlídky si soubor odnesl také tři ceny za herecké výkony (Veronika Brankov za roli Gábiny, Dagmar Kršňáková za roli Bibi a již zmíněná Kristina Kohoutová za záskok v roli Karin) a cenu za režii pro Kristinu Kohoutovou. Tuto inscenaci odborná porota doporučila do programu Celostátní přehlídky činoherního a hudebního divadla PIKNIK VOLYNĚ.

Přehlídku zakončilo inscenované čtení textu Katherine Kressmann Taylor Adresát neznámý ve velice dobrém a zajímavém zpracování Divadla JakoHost z Plzně. Vzhledem k tvaru inscenovaného čtení se nedaly hodnotit divadelní či herecké kvality, ale odborná porota velice ocenila dramaturgickou volbu tohoto navýsost aktuálního textu a jeho citlivé převedení do dramatického tvaru.

Přesto, že letošní ročník západočeské divadelní přehlídky nepatřil k těm nejsilnějším, jsem rád, že jsme se opět po dlouhé proluce v Horažďovicích sešli. Každý návrat na tuto přehlídku je pro mě totiž pomyslným divadelním návratem „domů“. Návratem do míst, kde se člověk setkává s divadelními přáteli a má možnost nejen zhlédnout nové inscenace z produkce západočeských souborů, ale také nasávat rodinné atmosféry hlavně díky pohostinnosti místního souboru a jeho členů. Právě oni jsou těmi, kteří pro mě z této přehlídky činí výjimečnou záležitost a doufám, že se i v dalších letech budeme pravidelně setkávat a trávit spolu příjemný čas bez zásahů pandemií nebo jiných vnějších vlivů.

Na návrh odborné poroty udělili pořadatelé následující ocenění:

Čestná uznání za herecké výkony

Janu Nevoralovi za herecký výkon v roli Juliena v inscenaci Zločin v expresu 0112 Šťavel Šťáhlavy

Radku Volfovi za herecký výkon v roli Lojzy v inscenaci Zase ti tupitelé Ochotníci Ostrov

Radce Kubíkové za herecký výkon v roli Hanky y v inscenaci Zase ti tupitelé Ochotníci Ostrov

Janě Krunclové za herecký výkon v roli asistentky v inscenaci Audit ovčí stolice Jezírko Plzeň

Marii Kratochvílové za herecký výkon v roli Paní Trčkové v inscenaci Světáci Schody Sušice

Davidu Rebstöckovi za herecký výkon v rolích Kapitán VB, klavíristy, milence Božky v inscenaci Světáci Schody Sušice

Romaně Kurcové za herecký výkon v roli Marušky v inscenaci 4 sestry Žumbera Plzeň

Jakubovi Klímovi za herecký výkon v roli Mr. Burtona v inscenaci Adresát neznámý JakoHost Plzeň

Čestné uznání

Divadlu JakoHost za dramaturgickou volbu textu hry Adresát neznámý

Davidu Rebstöckovi za hudební složku inscenace Světáci

Vlaďce Kurcové, Kristýně Kohoutové, Romaně Kurcové za výpravu inscenace 4 sestry

Blance Luňákové za režii inscenace Elling

Ceny za herecké výkony

Martinu Bohatovi za herecký výkon v roli Ellinga v inscenaci Elling Herecké školy B. Luňákové

Miroslavu Krunclovi za herecký výkon v roli Erika v inscenaci Audit ovčí stolice Jezírko Plzeň

Veronice Brankov za herecký výkon v roli Gábiny v inscenaci 4 sestry Žumbera Plzeň

Dagmar Kršňákové za herecký výkon v roli Bibi v inscenaci 4 sestry Žumbera Plzeň

Kristýně Kohoutové za herecký výkon a záskok v roli Karin v inscenaci 4 sestry Žumbera Plzeň

Radimu Brejchovi za herecký výkon v roli Maxe Eisensteina v inscenaci Adresát neznámý JakoHost Plzeň

Ceny

Martinu Bohatovi za autorskou dramatizaci textu hry Elling

Souboru Šťavel Šťáhlavy za kostýmy inscenaci Zločin v expresu 0112

Kristýně Kohoutové za režii inscenace 4 sestry

Cena divácké poroty

Divadelnímu spolku Žumbera – SKORONARVÁNO za inscenaci 4 sestry

Cena Tyjátru Horažďovice

Vlaďce Kurcové za roli DUNY v inscenaci 4 sestry

V příloze naleznete fotografie z inscenací Adresát neznámý, Vražda v expresu, Zase ti tupitelé, Světáci, Čtyři sestry. Foto archiv přehlídky.

Autor: Martin Vokoun

Přílohy:

Adresat-neznamy-r1rdu Vrazda-v-expresu-0112-512vl Zase-ti-tupitele-joi69 Svetaci-xv86f
Ctyri-sestry-kbqkp 4-SESTRY-rayu7