Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

O Amatérské scéně

Amatérská scéna je portál amatérského a nezávislého divadla.

Amatérská scéna reflektuje amatérské a nezávislé divadlo a nahlíží na něho v širších souvislostech. Časopis nabízí vzdělávací seriály a servis zejména v oblasti dramaturgické, legislativní, technicko-organizační aj. Zprostředkovává zkušenosti ze života souborů a zajišťování jejich existence, reflektuje zahraniční dění a zkušenosti, monitoruje činnost souborů a připomíná jejich výročí, včetně jubileí tvůrčích osobností divadelního světa.

Od roku 2015 vychází 61. ročník jako ročenka jednou ročně v době zahájení nové divadelní sezony.

Internetové vydání

Internetová podoba časopisu se snaží o vytvoření portálu pro amatérské divadelníky na českém internetu. Server včetně facebookové stránky si klade za cíl shromažďovat veškeré dostupné informace o dění v amatérském divadle. Vytvářet komunitu aktivních přispěvatelů. Vybrané texty z portálu Amatérské scény budou otištěny v ročence časopisu.

Pokud naleznete problém, napište nám.

VLOŽIT ČLÁNEK můžete po registraci.
Článek bude zveřejněn (zviditelněn) až po kontrole editorem!

PŘIDAT AKCI do kalendáře můžete po registraci.
Akce bude zveřejněna (zviditelněna) až po kontrole editorem.

Pro dopisovatele

Příspěvky můžete posílat e-mailem (drtina@nipos-mk.cz) nebo poštou na adresu redakce.

Kontakty jsou zde.

Nevyžádané rukopisy a obrazový materiál redakce nevrací.