Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Pravidla webu Amaterskascena.cz

Autorem obsahu webu jsou jednotliví autoři příspěvků, kterým správci webu udělili právo tyto příspěvky zveřejnit.

Práva a povinnosti uživatele

Uživatel webu je každá osoba, která web používá.

Uživatel není oprávněn kopírovat, distribuovat, publikovat nebo prodávat jakékoli informace, nebo služby získané z tohoto webu.

Uživatel si je vědom, že služby webu mohou zahrnovat i propojení na jiné webové stránky, které nejsou správcem tohoto webu kontrolovány a správce není zodpovědný za obsah žádného propojeného webu a současně to neznamená, že by správce schvaloval jejich obsah.

1. Registrace uživatele

Registrovaný uživatel pro využívání služeb provedl registraci. Registrace uživatelů je zcela zdarma.

Uživatel registrace souhlasí s uveřejněním jeho uživatelského jména v jeho příspěvcích.

Údaje získané od uživatelů budou použity jen pro potřebu portálu www.amaterskascena.cz a nebudou poskytnuty třetím osobám.

Registrovaný uživatel odesláním registrace uděluje provozovateli webu souhlas se zasíláním informačních e-mailových zpráv spojených s provozem webu do schránky, jejíž adresu uvedl v souvislosti s využíváním služeb webu a tyto aktivity nebudou považovány za nevyžádané emaily.

2. Přidání článku

Registrovaný uživatel může zcela zdarma vložit libovolný počet článků, které nesmějí mít reklamní charakter, musejí však vyhovovat znění autorského zákona č. 121/2000 Sb. vč. všech dodatků.

Vložením článku souhlasí uživatel s jeho uveřejněním. Autor příspěvku může bez jakéhokoli udání důvodu požádat správce o jeho následné odstranění.

Uživatel nese plnou odpovědnost za formální i obsahovou stránku všech svých příspěvků umístěných na webu.

V případě, že po vložení příspěvku uživatel zjistí, že příspěvek nějakým způsobem porušuje nebo omezuje práva třetích osob, je povinen na to provozovatele webu upozornit, příspěvek odstranit, nebo spolupracovat na jeho odstraněni.

Je zakázáno vkládat:

  • Články nebo fotografie, které byly zkopírovány z jiných webů, a vkládající uživatel k nim nemá svolení autora, protože se tím uživatel, vystavuje možnému trestnímu řízení za porušení autorských práv.
  • Fotografie s vodoznakem.
  • Cokoli co porušuje zákony ČR.
  • Příspěvek nesmí obsahovat vulgární či rasistické výrazy, reklamu nebo pornografii.

Práva a povinnosti provozovatele webu

Provozovatel webu amaterskascena.cz je oprávněným správcem, který poskytuje nebo umožňuje uživatelům číst, prohlížet či vkládat na web textové, obrazové a zvukové informace.

Provozovatel webu je oprávněn nakládat s veškerým obsahem stránek dle vlastního uvážení a dále jej šířit, bez písemného upozornění uživatele a použít obsah do tištěného vydání Ročenky Amatérské scény.

Provozovatel webu neodpovídá za obsah příspěvků ani za obsah jejich obrazové dokumentace. Rovněž správce nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb webu.

Provozovatel webu neručí za porušování autorských práv u příspěvků vložených uživateli.

Správce je oprávněn zveřejnit kontaktní údaje uživatele, pokud to bude nevyhnutelné s ohledem na porušení zákona a možným trestním stíháním daného uživatele.

Provozovatel je oprávněn tato provozní pravidla kdykoli měnit tak, že budou zapracovány do již zveřejněného textu.

Tyto podmínky včetně jejich změn jsou platné a účinné okamžikem zveřejnění na stránkách webu.

Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zveřejňování článků a fotografií je bez souhlasu provozovatele webu www.amaterskascena.cz zakázáno.“

Ochrana osobních údajů

Snažíme se maximálně chránit Vaše osobní údaje.

Osobní data (jméno, adresa, telefon, e-mail apod.), která jsou součástí Vaší registrace, jsou námi považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Přijali jsme taková technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom chránili tyto u nás vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob.

Údaje o registrovaných uživatelích nesdělujeme třetím osobám.

Pravidelně Vás můžeme informovat o našich novinkách, a to elektronickým zpravodajem zasílaným na vaši e-mailovou adresu. Pokud nebudete mít o tuto službu zájem, můžete se od ní kdykoliv odhlásit. Odhlášení od odběru novinek neznamená zrušení vaší registrace. Budete-li mít zájem svou registraci zrušit, můžete tak učinit prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu info@amaterskascena.cz. V něm požádáte o smazání vašich osobních údajů z naší databáze. Zrušení registrace znamená i ztrátu všech výhod z ní plynoucích.

Pokud budete mít k problematice ochrany osobních dat na našich stránkách jakékoliv dotazy, kontaktujte nás e-mailem na info@amaterskascena.cz.