Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Aktuality

budilova-predstaveni-ab6ps

UBU V NÁS! - závěrečné představení studentů BDŠ 2022

22.11.2022 | Budilova divadelní škola

Satira, ironie, legrace v příběhu zrozeném ze základu divadelní předlohy A. Jarryho Král Ubu. Absurdní drama v obyčejném dni.

aktuality

Pozvání do Boleradic

15.11.2022 | Iva Kahounová

Vážení diváci a příznivci divadla v Boleradicích, dovolte mi pozvat vás na nejbližší představení u nás.

2022-Namesticko-by-Ratajsky-2--feidg

Karlovy Vary nemají náměstí - ale budou mít NÁMĚSTÍČKO!

15.11.2022 | Petra Richter Kohutová

O Noci divadel, v sobotu 19. listopadu 2022, vyvrcholí v divadle Husovka téměř roční snaha karlovarského Divadelního studia D3. Jeho členové v únoru 2022 operativně rezignovali na menší, náročnější připravené projekty. Kritéria výběru nového zkušebního materiálu byla dvě - musí jít o komedii (protože diváci si v dnešní turbulentní době zaslouží relax a smích) a musí v ní být role pro všechny (protože osobní setkávání dostávalo během koronavirové krize na frak). A tak bylo vybráno Goldoniho Náměstíčko.

nocdivadel2021-motiv-scaled-oxx1j

Noc divadel v ČR po desáté

14.11.2022 | Amaterská Scéna

V sobotu 19. listopadu proběhne jubilejní desátý ročník Noci divadel s podtitulem Hrdinové. Program připravilo přes 80 divadelních souborů, divadel a institucí z 30 měst České republiky. Do noci divadel se zapojilo i mnoho amatérských souborů, například DIVADELNÍ SPOLEK BRATŘÍ MRŠTÍKŮ BOLERADICE, LOUTKOVÉ DIVADLO SRDÍČKO, DIVADELNÍ SOUBOR JIŘÍHO VOSKOVCE SÁZAVA a mnoho dalších

popad-bereta-46gn5-1024x682-mazks

POPAD 2023 - vyhlášení!

11.11.2022 | Jindřiška Netrestová

Vyhlašujeme další ročník Pražské oblastní přehlídky amatérských divadel (POPAD) – krajská postupová přehlídka činoherního divadla pro dospělé.

261605480-428162255486196-5978881493264658156-n-flpyt-ibjyd

Kaškova Zbraslav 2022 – program

11.11.2022 | Jindřiška Netrestová

Přehlídka NEJEN jednoaktových her se tentokrát koná v termínu 26. – 27. 11. 2022.

ZAS-Homole-Dokudsetanci-9j6na

XIV. Národní přehlídka seniorského divadla Česká Třebová

31.10.2022 | Amaterská Scéna

Národní pře­hlídka seni­or­ského diva­dla je kon­ci­po­vána jako pří­le­ži­tost k setkání, vzá­jemné inspi­raci a před­ve­dení výsledků práce diva­del­ních sou­borů a sku­pin (i jed­not­livců), jejichž herecký kolek­tiv je nejméně z 50 pro­cent slo­žen z osob star­ších 60 let. Věkové ome­zení se vzta­huje pouze na účinku­jící. Netýká se autorů, reži­sérů, scé­no­grafů a dal­ších odbor­ných funkcí, netýká se ani tech­nic­kých a jiných obsluž­ných pra­cov­níků.

2017-11-25-3428-1620x1080-o32ad

Kaškova Zbraslav 2022 – vyhlášení!

31.10.2022 | Jindřiška Netrestová

Přihlášky prodlouženy do 7. 11. 2022!

296895526-753232755984165-1741166239149751047-n-r4ojj

Havlova Žebrácká opera se vrací do Horních Počernic

21.10.2022 | Markéta Králová

Divadelní soubor Právě začínáme z Horních Počernic se rozhodl připomenout 50. výročí vzniku textu Žebrácké opery inscenací tohoto Havlova divácky nejatraktivnějšího kusu. V režii Ondřeje Krásného odehraje 29. 10. 2022 od 19.30 hod. premiéru v Divadle Horní Počernice. Žebrácká opera se tak vrátí téměř na místo svého vzniku.

SAlon-Charley-yluu5

Pozvánka (a program) na Divadelní salon paní Ljuby 2022

20.10.2022 | Amaterská Scéna

Zveme vás do Společenského domu v Neratovicích na druhý ročník krajské postupové přehlídky amatérských činoherních souborů hrajících pro dospělé a/nebo pro děti: