Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Aktuality

aktuality

Pozvání do Boleradic

15.11.2022 | Iva Kahounová

Vážení diváci a příznivci divadla v Boleradicích, dovolte mi pozvat vás na nejbližší představení u nás.

2022-Namesticko-by-Ratajsky-2--feidg

Karlovy Vary nemají náměstí - ale budou mít NÁMĚSTÍČKO!

15.11.2022 | Petra Richter Kohutová

O Noci divadel, v sobotu 19. listopadu 2022, vyvrcholí v divadle Husovka téměř roční snaha karlovarského Divadelního studia D3. Jeho členové v únoru 2022 operativně rezignovali na menší, náročnější připravené projekty. Kritéria výběru nového zkušebního materiálu byla dvě - musí jít o komedii (protože diváci si v dnešní turbulentní době zaslouží relax a smích) a musí v ní být role pro všechny (protože osobní setkávání dostávalo během koronavirové krize na frak). A tak bylo vybráno Goldoniho Náměstíčko.

nocdivadel2021-motiv-scaled-oxx1j

Noc divadel v ČR po desáté

14.11.2022 | Amaterská Scéna

V sobotu 19. listopadu proběhne jubilejní desátý ročník Noci divadel s podtitulem Hrdinové. Program připravilo přes 80 divadelních souborů, divadel a institucí z 30 měst České republiky. Do noci divadel se zapojilo i mnoho amatérských souborů, například DIVADELNÍ SPOLEK BRATŘÍ MRŠTÍKŮ BOLERADICE, LOUTKOVÉ DIVADLO SRDÍČKO, DIVADELNÍ SOUBOR JIŘÍHO VOSKOVCE SÁZAVA a mnoho dalších

popad-bereta-46gn5-1024x682-mazks

POPAD 2023 - vyhlášení!

11.11.2022 | Jindřiška Netrestová

Vyhlašujeme další ročník Pražské oblastní přehlídky amatérských divadel (POPAD) – krajská postupová přehlídka činoherního divadla pro dospělé.

261605480-428162255486196-5978881493264658156-n-flpyt-ibjyd

Kaškova Zbraslav 2022 – program

11.11.2022 | Jindřiška Netrestová

Přehlídka NEJEN jednoaktových her se tentokrát koná v termínu 26. – 27. 11. 2022.

ZAS-Homole-Dokudsetanci-9j6na

XIV. Národní přehlídka seniorského divadla Česká Třebová

31.10.2022 | Amaterská Scéna

Národní pře­hlídka seni­or­ského diva­dla je kon­ci­po­vána jako pří­le­ži­tost k setkání, vzá­jemné inspi­raci a před­ve­dení výsledků práce diva­del­ních sou­borů a sku­pin (i jed­not­livců), jejichž herecký kolek­tiv je nejméně z 50 pro­cent slo­žen z osob star­ších 60 let. Věkové ome­zení se vzta­huje pouze na účinku­jící. Netýká se autorů, reži­sérů, scé­no­grafů a dal­ších odbor­ných funkcí, netýká se ani tech­nic­kých a jiných obsluž­ných pra­cov­níků.

2017-11-25-3428-1620x1080-o32ad

Kaškova Zbraslav 2022 – vyhlášení!

31.10.2022 | Jindřiška Netrestová

Přihlášky prodlouženy do 7. 11. 2022!

296895526-753232755984165-1741166239149751047-n-r4ojj

Havlova Žebrácká opera se vrací do Horních Počernic

21.10.2022 | Markéta Králová

Divadelní soubor Právě začínáme z Horních Počernic se rozhodl připomenout 50. výročí vzniku textu Žebrácké opery inscenací tohoto Havlova divácky nejatraktivnějšího kusu. V režii Ondřeje Krásného odehraje 29. 10. 2022 od 19.30 hod. premiéru v Divadle Horní Počernice. Žebrácká opera se tak vrátí téměř na místo svého vzniku.

SAlon-Charley-yluu5

Pozvánka (a program) na Divadelní salon paní Ljuby 2022

20.10.2022 | Amaterská Scéna

Zveme vás do Společenského domu v Neratovicích na druhý ročník krajské postupové přehlídky amatérských činoherních souborů hrajících pro dospělé a/nebo pro děti:

aktuality

Pozvánka (a přihláška) na Valašské Křoví 2023

20.10.2022 | Amaterská Scéna

Vážení divadelní přátelé, začátkem března 2023 nás čeká už 21. Valašské křoví. Pokud Valašské křoví znáte a jste jeho příznivci, tak také víte, co Vás ve Slavičíně čeká. Pokud se na Valašské křoví chystáte poprvé, tak si přečtěte, na co se můžete těšit. Ať už přijedete se soutěžní inscenací nebo jen na „pokec“, těšíme se na Vás A co Vás tedy čeká?