Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Hudební

Vernisaz-libice-n-C-5-zwzdg

Přehlídka jednoaktových her v Holicích

15.11.2022 | Ladislav Valeš

K jednotlivým představením přehlídky, která se konala ve dnech 5.- 6.listopadu 2022

popad-bereta-46gn5-1024x682-mazks

POPAD 2023 - vyhlášení!

11.11.2022 | Jindřiška Netrestová

Vyhlašujeme další ročník Pražské oblastní přehlídky amatérských divadel (POPAD) – krajská postupová přehlídka činoherního divadla pro dospělé.

ZAS-Homole-Dokudsetanci-9j6na

XIV. Národní přehlídka seniorského divadla Česká Třebová

31.10.2022 | Amaterská Scéna

Národní pře­hlídka seni­or­ského diva­dla je kon­ci­po­vána jako pří­le­ži­tost k setkání, vzá­jemné inspi­raci a před­ve­dení výsledků práce diva­del­ních sou­borů a sku­pin (i jed­not­livců), jejichž herecký kolek­tiv je nejméně z 50 pro­cent slo­žen z osob star­ších 60 let. Věkové ome­zení se vzta­huje pouze na účinku­jící. Netýká se autorů, reži­sérů, scé­no­grafů a dal­ších odbor­ných funkcí, netýká se ani tech­nic­kých a jiných obsluž­ných pra­cov­níků.

SAlon-Charley-yluu5

Pozvánka (a program) na Divadelní salon paní Ljuby 2022

20.10.2022 | Amaterská Scéna

Zveme vás do Společenského domu v Neratovicích na druhý ročník krajské postupové přehlídky amatérských činoherních souborů hrajících pro dospělé a/nebo pro děti:

aktuality

Pozvánka (a přihláška) na Valašské Křoví 2023

20.10.2022 | Amaterská Scéna

Vážení divadelní přátelé, začátkem března 2023 nás čeká už 21. Valašské křoví. Pokud Valašské křoví znáte a jste jeho příznivci, tak také víte, co Vás ve Slavičíně čeká. Pokud se na Valašské křoví chystáte poprvé, tak si přečtěte, na co se můžete těšit. Ať už přijedete se soutěžní inscenací nebo jen na „pokec“, těšíme se na Vás A co Vás tedy čeká?

DSC-6458-1ngb8

Krakonošův divadelní podzim pod křídly černých andělů

10.10.2022 | Petra Richter Kohutová

Krakonošův divadelní podzim 2022 ve Vysokém nad Jizerou, 53. ročník národní přehlídky venkovských divadelních souborů, se letos konal od pátku 30. září do soboty 8. října 2022. Částečně se kryl s Popelkou Rakovník; soubor MALIS hrál Za prkennou ohradou na obou národních přehlídkách. Ve Vysokém jsme viděli osm soutěžních představení – a nad každým z nich se vznášel černokřídlý anděl, protože buď byly poslední věci člověka a smrt hlavním tématem nebo alespoň významným motivem, objevovaly se ve všech možných variacích a ve všech žánrech.

cap-7jlnt

Výjimečný obyčejný divadelní zázrak (POPELKA Rakovník)

6.10.2022 | Amaterská Scéna

V loňském roce měla být Popelka. A nebyla. Vzal si ji covid jako mnoho dalších pěkných dobře naplánovaných akcí. V tuto chvíli mi přijde jako zajímavé použít loňský úvodník, který nikdy nevyšel. Abychom si mohli uvědomit, že v dnešním světě není nic samozřejmé. A zároveň je zajímavé sledovat, jak se mění časoprostorové kontinuum v závislosti na kulturní akci. Takže, takhle to bylo loni:

Divadlo-Drak-H.-Kralove-na-BT2022-op62o

Budějcká Thálie 2022

5.10.2022 | Amaterská Scéna

22. ročník přehlídky Budějcká Thálie se uskuteční ve dnech 12. - 23. října 2022. Nesoutěžní přehlídku amatérských divadelních souborů pořádá DS J. K. Tyl Č. Budějovice za podpory Statutárního města České Budějovice, Jihočeského kraje a ve spolupráci s Krajskou jihočeskou organizací Pionýr.

krakonosuv-podzim-etno0

53. Krakonošův divadelní podzim začal

3.10.2022 | Amaterská Scéna

Padesátý třetí ročník Krakonošova divadelního podzimu začal v pátek 30. září 2022. Odborná porota bude v rámci tohoto ročníku hodnotit osm inscenací, z nichž některé může doporučit na Jiráskův Hronov 2023. Přehlídka bude zakončena v sobotu 8. října. V rámci přehlídky vychází časopis Větrník

Oblomov-vgrd7

Mimořádně vydařená Sokolovská čurda, letos po dvacáté

28.9.2022 | Petra Richter Kohutová

Je to tak! Sokolovská čurda, celostátní nesoutěžní přehlídka divadelních amatérských souborů, kterou organizuje Divadlo bez zákulisí v sokolovském Městském domě kultury, se letos konala po dvacáté. (Respektive po jedenadvacáté, první ročník v roce 2002 byl tzv. „nultý“, na zkoušku.) Málokdo o této stálici západních Čech neslyšel, málokdo tam nebyl, a to v rámci celého českého ochotnického rybníčku.