Děj se soustřeďuje kolem dvou klíčových, ale v podstatě také protikladných motivů, tedy lucerny a lípy. Lucerna symbolizuje poddanství a omezení svobody. Lípa zase historické tradice, právo a volnost. Lucerna vydává své světlo už od roku 1905 a pořád dokáže oslovovat nové divácké generace.

V libickém kulturním domě ji uvede v sobotu 10. února od 18 hodin DS Hronov.

Informahttps://vojanlibice.cz/ce o vstupenkách jsou na webových stránkách spolku Vojan.