1. Home
  2. Časopisy
  3. Zpravodaj 73. loutkářské Chrudimi
Zpravodaj 73. loutkářské Chrudimi

Zpravodaj 73. loutkářské Chrudimi

0

Zpravodaj 73. Loutkářské Chrudimi | vydává a tiskne: Chrudimská beseda šéfredaktor: Michal Zahálka | redakce: Františka Benešová, Milan Hábl, Jacques Joseph, Jarek Jurečka, Jitka Šotkovská, Jan Šotkovský | recenze: Luděk Richter | dětská rubrika: Kateřina a Bára Molčíkovy, Adam Češner | foto: Ivo Mičkal, Irena Vodáková a redakce | sazba: Petra Líbová, Vojtěch Líba | kontakt: michal.zahalka@gmail.com | Neprošlo jazykovou korekturou. Popravdě tedy prošlo, ale nesuďte nás moc přísně.