1. Home
  2. Aktuality
  3. Březnové oslavy divadelního umění
Březnové oslavy divadelního umění

Březnové oslavy divadelního umění

0

Na druhou polovinu března tradičně připadají oslavy divadelního umění. Světový den divadla se od roku 1962 každoročně slaví 27. března. Předchází mu Světový den divadla pro děti a mládež, pro který byl zvolen 20. březen, a Světový den loutkářství, který připadá na 21. března. Iniciátory oslav jsou mezinárodní nevládní divadelní organizace přidružené k UNESCO. Ty každý rok vybírají významné osobnosti divadelní komunity, které formulují poselství k těmto divadelním svátkům. Letos jsou autory Jon Fosse, Sue Giles a Inés Pasic.

Mezi zmíněné nevládní divadelní organizace patří Mezinárodní divadelní ústav (ITI), Mezinárodní asociace divadel pro děti a mládež (ASSITEJ) a Mezinárodní loutkářská unie (UNIMA). Česká střediska těchto organizací mají sídlo v Institutu umění – Divadelním ústavu a své aktivity vyvíjejí jak na národní, tak mezinárodní úrovni.

V letošním roce je autorem poselství ke Světovému dni divadla norský spisovatel a dramatik
Jon Fosse. „Rozhodl jsem se mluvit o umění obecně, nikoli výhradně o divadelním umění,
a to proto, že všechno dobré umění v hloubi duše pojednává o tomtéž, pojednává o
přetváření toho, co je zcela jedinečné, zcela specifické v něco univerzálního. Spojuje jedinečné
a univerzální do uměleckého výrazu. Ne odstraněním specifických rysů, ale jejich
zvýrazněním, tím, že dovolí cizímu, aby zřetelně vyniklo. Je to tak prosté jako to, že válka a
umění jsou protiklady, tak jako jsou protiklady válka a mír. Umění je mír.“


Poselství ke Světovému dni divadla pro děti a mládež proslovila prezidentka asociace ASSITEJ
International a australská divadelnice Sue Giles a své vzkazy podtrhující důležitost divadla
přidaly také děti a teenageři z Kuby a Brazílie. „Na naší planetě, kde v temné přítomnosti
dohořívají svíčky míru, víry a lásky, uprostřed ztráty hodnot, klimatické krize, nesmírné bídy
a bratrovražedných válek, se jako záblesk naděje objevují dětské hlasy. Jsou to právě hlasy
z malého a loajálního souostroví v Karibské oblasti, které u příležitosti Světového dne divadla
pro děti a mládež předávají kamarádům a kolegům ze světa múzických umění poselství lásky
s nadějí do budoucna.“


Bosensko-peruánská divadelnice Inés Pasic ve svém poselství ke Světovému dni divadla
formuluje sílu, jakou loutkářská profese má a může mít. „Mohou loutky zachránit svět
před klimatickými změnami, válkami nebo otroctvím? To nevím. Svět je takový, jaký je a pro
nikoho a nic neexistují žádné záruky. Jak řekl jeden skvělý básník: „Cesta vzniká chůzí.“
Ze zkušenosti a praxe tohoto nádherného umění vím, že loutky jsou světlem ve tmě, sluncem za mraky lidské tragikomedie, útočištěm před bouřemi těžce zkoušených srdcí. Jsou
pozvánkou k nadšenému žití a boji za lepší verzi sebe sama.


Národní střediska ITI, ASSITEJ a UNIMA či jejich členské organizace po celém světě koordinují
v těchto dnech řadu aktivit. Nejinak je tomu v České republice, kde se u příležitosti světových
svátků divadla letos poprvé koná 12. ročník Noci divadel, letos s podtitulem „Proměna“.

Poselství ke Světovému dni divadla pro děti a mládež | 20. března 2024
Poselství ke Světovému dni loutkářství | 21. března 2024
Poselství ke Světovému dni divadla | 27. března 2024