1. Home
  2. Přehlídky a festivaly
  3. Dětská scéna 2024 začíná v pátek
Dětská scéna 2024 začíná v pátek

Dětská scéna 2024 začíná v pátek

0

V pátek 7. června začíná 52. celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů, na kterou navazuje 52. celostátní přehlídka dětského divadla. Obě přehlídky spolu tradičně dohromady tvoří festival DĚTSKÁ SCÉNA, který se letos už potřinácté bude konat ve Svitavách.

V rámci Dětské scény uvidí diváci od 7. do 13. června 2024 téměř osmdesát vystoupení sólových recitátorů a sedmnáct představení dětských divadelních souborů vybraných z dvaceti osmi krajských postupových přehlídek z celé České republiky. Festival je ale také mimořádnou příležitostí k setkávání vedoucích souborů, pedagogů a studentů. Těm jsou určeny šestidenní praktické semináře zaměřené na inscenační práci s dětským a mladým divadelním souborem, divadelní dramaturgii, hereckou průpravu a mluvní a hlasovou výchovu. Mezi jejich lektory je mimo jiné i pedagožka LDO ZUŠ J. Rosinského v Nitře Marica Šišková, která patří k nejvýraznějším postavám dětského a mladého divadla a dramatické výchovy na Slovensku. Svou vzdělávací část má také recitační část festivalu – lektorem víkendového semináře zaměřeného na literaturu pro děti a mládež bude básník a spisovatel Radek Malý.

Divadelní část Dětské scény nabídne druhově pestrou směs představení zahrnující mj. recitační pásmo, předmětné a loutkové divadlo, taneční divadlo nebo dokumentární drama, žánrově se pohybující od klasických pohádek a pověstí přes básně, autorské pohádky, příběhy s dětským hrdinou či fantasy až po příběhy vycházející z reálných událostí (Dětský divadelní soubor Švandova divadla v Praze například zpracoval životní osudy významného českého vědce Otty Wichterleho) či ryze autorské výpovědi hrajících dětí.

Nedílnou součástí festivalu jsou i podrobné reflexe recitačních i divadelních vystoupení v podobě rozborů s odbornými lektory, diskusních klubů a veřejných diskusí. Součástí jsou také praktické dílny a další inspirativní program pro děti a doprovodná představení.

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury a pod záštitou ministra kultury Martina Baxy pořádají přehlídku NIPOS, útvar ARTAMA, Středisko kulturních služeb města Svitavy a Sdružení pro tvořivou dramatiku ve spolupráci s katedrou výchovné dramatiky DAMU, za finančního přispění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, města Svitavy, Pardubického kraje a Nadace Život umělce.